Centre of Expertise Urban Vitality

  M. Janssen (Mirka)

Lector Bewegen In en Om School
lector Mirka Janssen
Email:
m.janssen@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
B1.26
Expertise:
Bewegingsonderwijs, motorische ontwikkeling, bewegen in en om school
Afwezig:
Woensdag

Website:
Playgrounds.nu
Ga naar HvA Research Database

Profiel Mirka
Mirka Janssen is lector Bewegen in en om School (BioS) aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Zij studeerde af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) (2005) en werkte als vakleerkracht bewegingsonderwijs in het primair onderwijs en als opleidingsdocent in het mbo (Sport en Bewegen). Vanaf eind 2007 werkt zij als opleidingsdocent bij de ALO. Zij haalde vervolgens de masters Bewegingswetenschappen (2008) en Epidemiologie (2011). In 2014 promoveerde zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc) met een proefschrift over het schoolpleinprogramma PLAYgrounds. Dit programma is doorontwikkeld voor de praktijk en opgenomen als erkende interventie in de landelijke database van effectieve interventies.

Daarna werkte Mirka Janssen als senior onderzoeker aan meerdere onderzoeksprojecten en als opleidingsdocent bij de ALO. Vanaf 2017 gaf zij leiding aan het lectoraat Bewegingswetenschappen van Huub Toussaint en volgde zij de cursus Pedagogisch Leiderschap (NIVOZ). In 2018 is zij benoemd tot persoonlijk lector, een interne tenuretrack tot lector. In 2021 volgde de officiële benoeming tot lector van het lectoraat Bewegen in en om School. De huidige focus van het BioS-lectoraat is de veranderende rol van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en die van de docent Lichamelijke Opvoeding in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Het onderzoek van het lectoraat BioS draagt bij aan de gezamenlijke missie met het werkveld: ‘alle kinderen leren goed bewegen, bewegen met plezier en bewegen regelmatig’. We moeten ervoor zorgen dat bewegen het nieuwe normaal wordt en niet als bijzaak wordt gezien!

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database