Centre of Expertise Urban Vitality

  drs. E.A. van der Heijden (Elke)

Programmamanager en Promovenda
Email:
e.a.van.der.heijden@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
12 A 1
Afwezig:
Donderdag

Social media:
Website:
Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Hoe combineer je wetenschappelijk onderzoek en praktijkontwikkeling op een productieve manier? Deze vraag loopt als een rode draad door het werk van Elke van der Heijden. De maatschappelijke impact van onderzoek kent vele vormen. Het varieert van de ontwikkeling van nieuwe kennis en mogelijke toepassingen, tot diepere reflectie in de praktijk op uitvoering, strategie en achterliggende opvattingen. Deze waarde ontstaat niet vanzelf, maar vraagt om ervaring met dit proces en een bewuste aanpak.

Haar ervaring hiermee deed zij op bij Regieorgaan SIA, waar zij in de beginjaren als projectleider RAAK Publiek en adviseur RAAK Pro meewerkte aan de positionering van praktijkgericht onderzoek. Een periode waarin vraagarticulatie en handelingsverlegenheid als belangrijke kernbegrippen werden gemunt. Deze kennis verrijkte zij in haar huidige rol van valorisatiemanager en fieldlab coördinator Zuidoost bij het onderzoekspeerpunt Urban Management van de HvA. Elke is in het bijzonder ervaren in de organisatie van transdisciplinaire samenwerking en het samenspel tussen belanghebbenden bij grootstedelijke opgaven. Zij laat zich hierin leiden door een zorgvuldige verkenning van knooppunten van belangen en de mogelijke handelingsperspectieven die hieruit voortkomen.

In haar werk als fieldlab coördinator verkent zij de waarde van de living lab methode en stadslabs voor maatschappelijke opgaven. Dit resulteerde onder andere in de ontwikkeling van de Fieldlab Methodiek, een wijkgerichte aanpak voor grootstedelijke vraagstukken (te verschijnen september 2017). Verder verdiept zij zich in de condities voor samenwerkend experimenteren en leren met in het bijzonder aandacht voor de rol van vertrouwen in praktijk-kennisallianties.

Elke begeleidt regelmatig grote consortia in de aanvragen van onderzoek en innovatie subsidies, waaronder RAAK, ERASMUS, INTERREG, JPI en EFRO.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database