Centre of Expertise Urban Vitality

mw.  prof. B.M. Buurman (Bianca)

Bijzonder lector Acute Ouderenzorg
Email:
b.m.buurman-van.es@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam

Bianca Buurman werd in 2015 benoemd tot bijzonder lector Acute Ouderenzorg. Zij is daarnaast sinds 2017 aangesteld als hoogleraar Acute Ouderenzorg in het Amsterdam UMC, locatie AMC. In haar lectoraat wordt onderzoek gedaan hoe de eerstelijn (huisarts en wijkverpleegkundige), ziekenhuis en verpleeghuis optimaal kunnen samenwerken om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te houden, ziekenhuisopnames te voorkomen en kwaliteit van leven van ouderen zo goed mogelijk te houden. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met ouderen en hun mantelzorgers.

Bianca Buurman studeerde Verpleegkunde aan de HvA en deed daarna Verplegingswetenschap in Utrecht. In 2011 promoveerde zij op onderzoek naar het opsporen en begeleiden van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Ze heeft verschillende grote onderzoeken gecoördineerd, onder andere naar geïntegreerde huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen en de Transmurale Zorgbrug; een zorgpad voor kwetsbare ouderen die leidt tot minder sterfte en in 25 Nederlandse ziekenhuizen wordt geïmplementeerd.

In 2013-2014 voerde Biance een onderzoek uit met een Rubiconbeurs op Yale University in de VS met een focus op het verlies van zelfredzaamheid van ouderen na ziekenhuisopname. In 2014 kreeg zij een veni-beurs van NWO om verder onderzoek te doen naar het mechanisme dat ten grondslag ligt aan functieverlies bij ouderen.

Publicaties op Researchgate

Promovendi

 • Lotte verweij, verpleegkundige en klinisch epidemioloog
 • Patricia jepma, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper
 • Jesse aarden, fysiotherapeut
 • Margriet Pol, ergotherapeut
 • Ruth pel, verpleegkundige/verplegingswetenschapper
 • Lucienne Reichardt, psycholoog
 • Rosanne van Seben, gezondheidswetenschapper
 • Kim Verhaegh, verpleegkundige en cultureel antropoloog
 • Marthe Ribbink, arts
 • Daisy Kolk, fysiotherapeut en klinisch epidemioloog

Postdocs

 • Dr. Marjon van Rijn, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper
 • Dr. Janet Macneil-Vroomen, universitair docent en gezondheidswetenschapper

Gepromoveerden

 • Jacqueline Suijker, huisarts
 • Juliette Parlevliet, klinisch geriater
 • Programmaraadslid Ageing & LaterLife van Amsterdam Public Health
 • Lid dagelijks bestuur Wetenschappelijk College Verpleegkunde
 • Wetenschappelijk tafel Wijkverpleging
 • Kwaliteitskader wijkverpleging, commissie definiëren en meten kwaliteit
 • Programmavoorzitter programma ‘Kwetsbare Ouderen' Ben Sajet Centrum