Centre of Expertise Urban Vitality

  D.J. van Dijk (Douwe)

Docent-onderzoeker
Telefoon:
0625285730
Email:
d.van.dijk@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
A3.58
Ga naar HvA Research Database

Douwe van Dijk studeerde in 1992 af aan de ALO in Amsterdam. Aansluitend studeerde hij Arbeids – en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte hij ruim 12 jaar als trainer. Hij haalde een basisaantekening Sportpsychologie en maakte deel uit van het lectoraat Sportpedagogiek in Zwolle.

Douwe is al ruim 15 jaar opleidingsdocent aan de ALO vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek. Hij geeft les aan tweedejaarsstudenten en studenten binnen de minor Sportcoaching. Daarnaast werkt hij als supervisor en eindwerkbegeleider in het vierde jaar.

Vanuit het lectoraat lectoraat Bewegen In en Om School onderzoekt Douwe het pedagogisch klimaat in de sport(verenigingen) in Amsterdam en directe omgeving. In de literatuur wordt het belang van een pedagogisch klimaat bij sportverenigingen steeds meer benadrukt en ook in beleid, zie bijvoorbeeld het Amsterdams Sportakkoord. Hoe dit beleid en met name de operationalisatie ervan door trainers en trainingscoördinatoren wordt ingevuld, vormt een belangrijk speerpunt in Douwe's onderzoek. De vakleerkracht Bewegingsonderwijs kan vanuit zijn pedagogisch vakmanschap een belangrijke rol spelen in het creëren van een rijke, veilige en inspirerende sportomgeving die uitnodigt tot bewegen. Douwe onderzoekt het perspectief van de kinderen en de samenwerking met scholen en sportbuurtwerk.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database