Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Living Labs

Maatschappelijke vraagstukken leven volop in de stad. Bijvoorbeeld de groeiende ongelijkheid tussen mensen als het gaat om gezondheid en levensjaren. Om deze vraagstukken aan te pakken, werken onderzoekers en studenten van HvA Urban Vitality in zogenaamde living labs.

Student met bewoner amstelhuis

Studenten in het Amstelhuis

Living labs zijn onderzoekssettings uit de dagelijkse realiteit, bijvoorbeeld een stadswijk of wooncomplex, waarin bewoners, bedrijven, overheden, studenten en onderzoekers een vraagstuk sámen oppakken. Met elkaar werken zij aan een oplossing of een verbetering van de situatie.

Rauwe buitenwereld

In zo’n living lab zien onderzoekers, studenten, bewoners en anderen hoe een innovatie in de praktijk uitpakt. Het is dus totaal anders dan een oplossing die bedacht wordt in een klinisch lab, en daar getest wordt onder geselecteerde groepen. In een living lab kijken partijen samen of en hoe iets werkt in de rauwe buitenwereld. Voor gewone mensen, in hun dagelijkse leven, in de grote stad.

Het nieuwe Bajes Kwartier

Samen de omgeving gezond maken

Een voorbeeld van zo’n living lab is het Healthy Urban Living Lab in het Bajes Kwartier, een nieuwbouwwijk die op de plek komt van de voormalige Bijlmerbajes. Onderzoekers en studenten van Urban Vitality werken in deze wijk samen met projectontwikkelaar AM aan de vraag: wat hebben de bewoners van hun omgeving nodig om zich gezond te voelen en te gedragen? De nieuwe bewoners vervullen zelf een hoofdrol in dit onderzoek: zij dragen ideeën en plannen aan, voor bijvoorbeeld groen en ontmoetingsplekken, en gaan de uitwerking ervan testen.

Living labs Urban Vitality

 • Amstelhuis: woonvoorziening voor ouderen in Amsterdam én een mooie praktijkomgeving voor studenten, docenten en onderzoekers van de HvA.
 • Polifysiek: academische werkplaats waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg samengaan. Patiënten ontvangen hier zorg op het gebied van revalidatie en cardiologie.
 • GRZPLUS: samenwerkingsverband van zorgorganisaties De Zorgcirkel en Omring in Noord-Holland, richt zich op ouderen tijdens hun herstel- of revalidatietraject.
 • Food Lab: Voedingstudenten doen onderzoek naar gezonde en duurzame voedingsconcepten. De meest kansrijke concepten worden samen met HvA-cateraar Cormet rijp gemaakt voor productie en verkoop in het campusrestaurant van het Dr. Meurergebouw.
 • Cardiologisch zorgpad: onderzoek naar welke vormen van zorg tijdens en na ziekenhuisopname bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten.
 • ANAC: onderzoekers en studenten kijken naar de effectiviteit van behandelingen uit de huidige diëtistische praktijk en van nieuwe behandelmethoden.
 • Sport Data Valley: biedt tools voor onderzoekers en geeft sporters, coaches en gemeenten toegang tot analyses, onderzoek en gepersonaliseerde dashboards.
 • Vitaliteit in de Wijk (VIEW): studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde leren hoe zij interprofessioneel samenwerken in de wijk. Zij doen ervaring op met burgers uit gemarginaliseerde groepen die complexe (zorg)behoeften en hulpvragen hebben.
 • Zorggroep Vivium: Vivium Naarderheem werkt al jarenlang samen met de HvA. Zorgprofessionals, studenten en onderzoekers ontwikkelen en toetsen samen innovatieve (onderzoeks)projecten voor de geriatrische revalidatiezorg.
 • Community Health School: studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek trekken op met bewoners van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Samen onderzoeken zij de gezondheidsuitdagingen in Nieuw-West en ontwikkelen, testen en implementeren zij vernieuwende oplossingen.
 • Healthy Urban Living Lab: de (toekomstige) gebruikers van het Bajes Kwartier staan centraal. Samen met hen wordt onderzocht hoe het gebied zo in te richten dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede gezondheid en welzijn.

Contact

Wilt u actief bijdragen aan een Living Lab of meer informatie over samenwerking, de opzet of werkwijze van een Living Lab? Neem dan contact op met Annemarie Hulst-Waal via a.p.waal@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 juni 2021