Centre of Expertise Urban Vitality

Vivium - geriatrische revalidatiezorg

Jaarlijks revalideren zo’n 1.000 patiënten na een orthopedische ingreep, een beroerte, COPD, de ziekte van Parkinson, valproblematiek of andere ouderdomsklachten -en aandoeningen. Vivium Naarderheem is een centrum voor geriatrische revalidatiezorg met 3 locaties. De locatie Naarderheem werkt als living lab samen met de HvA. Zorgprofessionals, studenten en onderzoekers ontwikkelen en toetsen samen innovatieve projecten voor de geriatrische revalidatiezorg.

De locatie Naarderheem is voorloper in geriatrische revalidatiezorg en verbonden met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behandelaren zijn betrokken bij wetenschappelijke studies en ontwikkelden diverse revalidatieprogramma’s voor ouderen. Vivium Naarderheem werkt al jarenlang als living lab met de HvA.

Onderzoeksprojecten

eGRZnet: snel veilig thuis revalideren met eHealth

Het project eGRZnet vindt plaats in het kader van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) en onderzoekt het opschalen van het gecombineerde eHealth-systeem Hipper en beeldbellen voor thuisrevalidatie na een opname in een geriatrische revalidatie zorginstelling (GRZ). Doel van dit project: na 3 jaar hebben 350 revalidanten gebruik gemaakt van dit eHealth systeem.

Daarnaast is het gebruik van eHealth structureel ingebed in de werkwijze van zowel de zorgprofessionals in de eerste lijn als de ambulante revalidatie voor het ondersteunen van revalidatie vanuit huis. Het doel van dit project is om eHealth op grote schaal uit te rollen voor het ondersteunen van de geriatrische revalidatie thuis. De eHealth toepassingen richten zich op het thuis bewegen, het doen van dagelijkse activiteiten en het coachen van revalidanten om daarmee hun zelfmanagement te ondersteunen. Lees nieuwsbericht over eGRZnet-project

Hololens

SO-GVA (specialisten Ouderengeneeskunde - Gooi, Vechtstreek, Almere) ‘Anders dokteren’ is een regionaal project waarbij onderzoekers kijken hoe zij technologie kunnen inzetten om zorgprofessionals te ondersteunen. Uit een enquête onder specialisten Ouderengeneeskunde (SO) bleek dat tijdens coronapandemie in toenemende mate gebruik werd gemaakt van zorgtechnologie en dat specialisten de mogelijkheden verder willen onderzoeken.

De HoloLens maakt het mogelijk om via Microsoft Teams een collega op afstand mee te laten kijken naar een cliënt met een hulpvraag. Zowel de brildrager als de collega die via Teams meekijkt, krijgt de cliënt in beeld. Zo kan een basisarts een SO om assistentie vragen, een avond-weekend-nachtdienst de achterwacht om assistentie vragen of een zorgprofessional een praktijkverpleegkundige vragen mee te kijken en te coachen bij bijvoorbeeld wondverzorging.

Met bovenstaande situaties doet het projectteam ervaring op in de praktijk. HvA-studenten van de minor Zorgtechnologie ontwikkelden een video met gebruikerservaringen om andere zorgprofessionals te informeren en enthousiasmeren. De video gebruiken zorgprofessionals voor het ondersteunen bij het opschalen van de HoloLens binnen Vivium en in de regio.

Escaperoom

Bij dit innovatieve project bouwen onderzoekers een escaperoom voor zorgmedewerkers om BIG-geregistreerde handelingen te oefenen. Studenten van verschillende HvA-opleidingen werken aan de spellen die zowel een technische als zorginhoudelijke inhoud vragen.

Beeldbellen

Studenten van de opleiding Ergotherapie doen in het kader van hun afstudeerproject praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van beeldbellen om de geriatrische revalidatie te ondersteunen. Zij doen dit project samen met Vivium en GRZplus.

Wolk

Vivium werkt al enige jaren met Wolk heupairbags. Nadat Vivium op verschillende afdelingen ervaring opdeed met de heupairbags, kiest het centrum er nu voor om de implementatie een boost te geven op de afdeling langdurige revalidatie en de PG afdeling van Naarderheem. Samen met multidisciplinaire teams kijkt Vivium naar wat er nodig is voor een goede implementatie en borging van het werken met de Wolk heupairbags.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 april 2024