Centre of Expertise Urban Vitality

Amstelhuis

Het Amstelhuis is zowel een woonvoorziening voor ouderen in Amsterdam als een mooie praktijkomgeving voor studenten, docenten en onderzoekers van de HvA. Vanuit de overtuiging dat een veilige en hechte sociale omgeving bijdraagt aan het welzijn van de bewoners, werken de HvA en het Amstelhuis al jaren samen. Bewegen, voeding en sociale cohesie staan centraal, met veel aandacht voor de eigen kracht en regie van de bewoners.

Het Amstelhuis is een Amsterdamse woonvoorziening met 120 sociale huurwoningen voor 70-plussers met een lichte zorgvraag. Zij wonen hier zelfstandig en kunnen gebruik maken van de sociëteit op de begane grond. Met een bar, restaurant en bibliotheek biedt de sociëteit een ontmoetingsplek voor de bewoners onderling als met de ouderen uit de buurt. Hiermee komt het Amstelhuis tegemoet aan de toenemende behoefte van ouderen aan gezelschap en steun. Dankzij de aanwezige steunstructuur en de dynamische woonomgeving, wonen en leven bewoners zo lang mogelijk vitaal, actief en zelfstandig.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Amstelhuis Living Lab - HvA

Onderzoeksprojecten

In het Amstelhuis voeren studenten, docenten en onderzoekers van de HvA verschillende projecten uit.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

  • Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door ongeval bij ouderen. Daarom geven Oefentherapiestudenten wekelijks lessen in Valpreventie en is er een onderzoek naar valpredictie uitgevoerd. Het doel van de training en het onderzoek is het voorkomen en voorspellen van vallen, zodat er in de toekomst sneller kan worden ingegrepen en ouderen zich stabieler voelen. Uit het onderzoek blijkt dat ‘In Balans’ het meest geschikte trainingsprogramma is voor de ouderen van het Amstelhuis. Naast de training Valpreventie onderzoeken Oefentherapiestudenten bewegen bij ouderen en loopt er een aanvraag voor een vierjarig gesubsidieerd onderzoek naar dit onderwerp.
  • Gezonde voeding voor ouderen is een terugkerend onderwerp in voorlichting, onderzoek en advies. Binnen The Food Lab HvA verrichten studenten Voeding en Diëtetiek onderzoek naar gezonde voeding voor ouderen. Duurzame producten, eiwitrijk voedsel en smaakbeleving staan centraal. Samen met de Sociëteit van het Amstelhuis organiseert The Food Lab bijeenkomsten waar bewoners duurzame en vegetarische producten kunnen proeven. Ook onderzoekt The Food Lab hoe het restaurant aantrekkelijker wordt voor ouderen uit de buurt.
  • Voor de vitaliteit van de bewoners is een sociaal netwerk van medebewoners, familie en vrienden van belang. Onderzoek van Ergotherapiestudenten toont aan dat een deel van de bewoners het lastig vindt om bij hun intrede in het Amstelhuis aansluiting te krijgen bij de bewoners. Studenten onderzoeken hoe de huidige bewoners nieuwe bewoners in de eerste weken kunnen ondersteunen zodat zij zich sneller thuis voelen en hun sociale netwerk vergroten.
  • Aansluitend hierop onderzoeken studenten van de minor ‘Sociale Inclusie’ hoe bewoners elkaar onderling kunnen ondersteunen en helpen.

  • Onderzoekers van het VITAMINE-project ontwikkelden een thuisbewegingsprogramma voor ouderen ter verbetering van hun dagelijkse fysieke functioneren. HvA-studenten vervulden de rol van coach en gaven beweeglessen. Vervolgens is het effect van een extra functioneel bewegingsprogramma in combinatie met een eiwitrijk voedingspatroon onderzocht.
  • Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie. Het BRAVO project ontwikkelde nieuwe kennis over technologie waarmee valrisico in realistische omgevingen kan worden ingeschat. Via metingen is onderzocht wat de bewegingspatronen en de valrisico’s zijn voor ouderen. Daarbij werd gebruik gemaakt van digitale meetapparatuur opgesteld in de woonomgeving die de dagelijkse handelingen van een bewoner registreert.
  • Voor welke bewoners is het Amstelhuis een geschikte woonomgeving? Deze vraag stond centraal in onderzoek van studenten Ergotherapie over de aannameprocedure. Naar aanleiding hiervan is de procedure uitgebreid; er is meer aandacht voor de leefgemeenschap die het Amstelhuis is en de ambitie om met elkaar een prettige woon- en leefgemeenschap te creëren.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 april 2024