Centre of Expertise Urban Vitality

Age Friendly Community Lab

Hoe word je gezond en vitaal ouder in een grote stad? Problemen, uitdagingen en oplossingen op het gebied van een gezonde leefomgeving voor ouderen vragen om onderzoek en innovaties in nauwe samenwerking met deze doelgroep. Het Age Friendly Community Lab (AFC-lab) in de Amsterdamse buurt Nellestein richt zich op ouderen en hun directe leefomgeving. Dit living lab biedt geweldige mogelijkheden om samen met de bewoners van Nellestein, de gemeente Amsterdam en de partnerorganisaties, te werken aan nieuwe woonzorgvormen die passen bij de behoefte van ouderen om zelfstandig te blijven wonen in de eigen wijk.

Doelen

 • De ziektelast vanuit een ongezonde leefomgeving en leefstijl verlagen.
 • Een groter deel van de zorg binnen de eigen leefomgeving organiseren.
 • Zorgen dat meer mensen met een chronische aandoening of beperking in de samenleving kunnen blijven deelnemen

Het living lab richt zich specifiek richt op ouderen en hun behoeften, met een focus op ‘behoud van gezondheid, vitaliteit en participatie bij het leven in de (grote) stad’. De HvA kent inmiddels een groter aantal living labs in Amsterdam. Het begrip ‘living lab’ staat voor zowel een aanpak als een fysieke plek, waar in samenwerking tussen verschillende partijen wordt geëxperimenteerd en gewerkt aan oplossingen of innovaties een zijn inmiddels vele een plek in Amsterdam om te experimenteren met innovaties die aansluiten op de behoeften van bewoners en het doen van bijbehorend onderzoek.

Het Age Friendly Community lab:

 • Geeft inzicht in de vragen, behoeften en prioriteiten van oudere bewoners over hun leefomgeving en het behoud van vitaliteit en maatschappelijke deelname.
 • Is een infrastructuur- en leeromgeving waarin onderzoekers nieuwe projecten initiëren en inbedden op het gebied van gezond ouder worden.
 • Vormt een voedingsbodem voor cross-over initiatieven door nauwe samenwerking tussen lectoraten en partnerorganisaties. Zij leveren vanuit verschillende achtergronden en expertises een bijdrage aan projecten.

Verwachte maatschappelijke impact

Nellestein is zowel een buurt in Amsterdam-Zuidoost als een voorziening voor herstelzorg wanneer thuis wonen tijdelijk niet meer gaat. Het doel: de aanvankelijke vraag naar moderne woon-zorgvoorzieningen uit te bouwen naar een wijkgerichte benadering waarin zorgvoorzieningen en wijkontwikkeling op elkaar afgestemd zijn.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het AFC-lab biedt een infrastructuur waarin onderzoekers, samen met ouderen en partnerorganisaties, werken aan verschillende vraagstukken. Denk aan het inrichten van de leefomgeving, dagelijks bewegen, gezonde eet- en slaapgewoontes en passende zorg bij herstel na opname. Het AFC-lab biedt bovendien mogelijkheden voor studentprojecten, en ervaringen en inzichten waarmee HvA-opleidingen hun onderwijsprogramma’s verrijken.

Betrokken lectoraten

 • Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming in de Zorg
 • Gezondheid en Omgeving
 • Ergotherapie - Participatie en Omgeving
 • Voeding en Bewegen
 • Oefentherapie - Dagelijks Bewegen!
 • Digital Life
 • Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen

Externe partners

 • Gemeente Amsterdam
 • Bewoners(vereniging)en
 • Amsta
 • Ymere
Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 april 2024