Centre of Expertise Urban Vitality

Herstelgericht werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen

Mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) hebben een minder goede uitgangspositie dan andere burgers om hun levenswensen te realiseren. Ze hebben forse achterstanden in lichamelijke gezondheid, toegang tot behandeling, veiligheid, inkomen, arbeid en relaties. Hun hulpvragen houden verband met de (gevolgen van de) psychische aandoening, maar kunnen ook voortkomen uit (zelf)stigma en afwijzing door anderen. Dit bijzonder lectoraat richt zich op de zorg voor mensen met EPA.

GGZ-professionals kunnen vanuit hun werkterrein niet in alle wensen en behoeften van mensen met EPA voorzien. Daarvoor is geïntegreerde herstelondersteunende zorg nodig gericht op klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel. Van naasten én collega’s uit verschillende sectoren.


Probleemstelling lectoraat

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar herstelgericht werken. Er zijn allerlei mooie standaarden en methodieken ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met EPA. Maar er is nog onvoldoende toepassing in de dagelijkse praktijk en in het onderwijs van de zorgopleidingen. Ook zijn de effecten ervan voor cliënten, naasten en zorgprofessionals nog onvoldoende onderzocht.

Bijzonder Lector Yolanda Nijssen

Yolanda Nijssen: 'Zo'n 250.000 mensen kampen elk jaar met EPA. Ze hebben vaak begeleiding nodig op diverse levensgebieden. Daarom is herstelgerichte zorg niet alleen gericht op klachten en symptomen, maar op de mens in zijn context. Er gaat veel goed in de begeleiding, toch kunnen we ons verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning bij tegenslagen en traumaverwerking. Vanuit dit lectoraat gaan we o.a. monitoren of we de juiste dingen doen, met de juiste mensen op het juiste moment en de juiste plek.'

Vier onderzoeksthema’s:

Het praktijkgericht onderzoek vindt plaats onder 4 thema's:

  1. De herstelgerichte houding. Welke competenties hebben begeleiders nodig? Wat gaat goed en waar liggen de knelpunten?
  2. Zorg optimaliseren met methodieken en meetinstrumenten. Hoe werkt dat in de praktijk en wat levert het op?
  3. De samenwerking tussen de cliënt, de zorgprofessional(s) en het netwerk (triadisch werken). Hoe verloopt deze?
  4. Beeldvorming en stigma. Hoe worden cliënten bejegend en welke effecten heeft dit?

Verbinding onderwijs, onderzoek en werkveld

Dit lectoraat verbindt de opleidingen van de faculteit Gezondheid (met name Bachelor Verpleegkunde en Master GGZ Verpleegkunde) met het onderzoek van de faculteit (lectoraat Verpleegkunde) en het werkveld. Het bijzonder lectoraat valt onder het cluster Verpleegkunde van de faculteit Gezondheid en opereert in nauwe samenwerking met het lectoraat Verpleegkunde. Daarnaast geeft het lectoraat mede invulling aan het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV).

Intensieve Complexe zorg

Het lectoraat sluit ook aan bij één van de vijf thema’s van het CoE UV: Intensieve Complexe Zorg. Binnen het thema worden factoren zoals sociale kwetsbaarheid, coping, versterken van het steunsysteem en verbeteren van de toegang tot zorg onderzocht en die factoren zijn ook voor mensen met EPA relevant.

Contact

Yolanda Nijssen | E-mail: y.nijssen@parnassia.nl | Tel: 06 - 821 045 88

Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 december 2022