Centre of Expertise Urban Vitality

Living labs

De Training for Excellence (T4X) living labs richten zich op het optimaliseren van gezond presteren: van (top)sport tot (top)zorg. Onderzoekers en studenten ontwikkelen en testen in co-creatie nieuwe diensten en producten voor het monitoren en beïnvloeden van prestaties. Bijvoorbeeld in de prestatiedomeinen sport, podiumkunsten en tandheelkunde. Het gaat hierbij om het optimaliseren van prestaties naar het eigen gewenste individuele niveau van performers en professionals, rekening houdend met gezondheidsrisico’s en het moeten presteren onder hoge druk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onderzoekers werken binnen de living labs samen met onderwijsinstellingen die performers en professionals opleiden. Op deze manier leren onderzoekers van de daar aanwezige expertise en verankeren de onderwijsinstellingen de nieuwe inzichten vanuit onderzoek in hun organisatie. De T4X living labs leveren zo een duurzame bijdrage aan het beïnvloeden van de gezondheid en prestaties van een nieuwe generatie performers en professionals. Tijdens hun opleiding én carrière.

T4X living labs

 • Sport Lab
 • Tandheelkunde Lab
 • Dans Lab
 • Muziek Lab

Binnen bovenstaande labs werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals vanuit verschillende sectoren samen. Ook tussen de 4 labs vindt kruisbestuiving plaats.

Onderzoek- en innovatiethema’s T4X living labs

 • Presteren onder druk
 • Efficiënte oefenmethodes
 • Mentaal gezond presteren
 • Fysiek gezond presteren
 • Voeding om prestaties te verbeteren en beter te herstellen na een prestatie
 • Blessurepreventie

Dans Lab

Dansers besteden vele uren per week aan lessen, trainen, repeteren en optreden. Vaak moeten zij presteren onder hoge druk. In het T4X living lab Dans leren we van en met elkaar over het optimaliseren van de begeleiding van dansers op het gebied van prestaties en gezondheid. Studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen van de HvA, Vrije Universiteit (VU) en de Academie voor Theater en Dans (ATD) werken samen in dit living lab.

Jaarlijks organiseert de Academie voor Theater en Dans een dansscreening. Hierdoor krijgt het T4X living Dans Lab inzicht in de mentale en fysieke competenties en vaardigheden van de dansstudenten. De dansstudenten en -docenten stellen op basis van deze nulmeting persoonlijke prestatie doelen op voor hun opleiding. Docent-onderzoekers en studenten van de HvA en VU ontwikkelen via onderzoeks- en innovatieprojecten nieuwe kennis, tools en interventies voor studenten en docenten van de Academie voor Theater en Dans.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voorbeelden van producten ontwikkeld in co-creatie in het Dans lab

 • Dansscreening testbatterij & follow-up
 • Vragenlijst naar mentale competenties bij dansers
 • Memory-game over mentale competenties
 • Werkboek zelfregulatie voor dansstudenten
 • Workshops over Training for Excellence in dans
 • Co-creatie kookworkshop ‘Koken met dansers!’

Voorbeelden van afstudeerprojecten

 • Britt de Kroon (stage VU) - Screening and developing mental competencies in dance students.
 • Puck van Ling (onderzoeksproject VU) - Raising the barre: Developing psychological competencies in professional ballet students to perform under pressure.
 • Francis Sciarone & Stella Kuijpers (onderzoeksproject HvA) - Nutrition project: Gezond leren presteren.
 • Brichel Holguin & Max Kater (onderzoeksproject HvA) - De ontwikkeling van een werkboek, gericht op zelfregulatie ten aanzien van de 9 mentale competenties, samen/voor de ATD en hun NBA-studenten.
 • Marijn Langewouter & Emma Sierra Cortez (onderzoeksproject HvA) - Het perspectief van docenten en studenten van de Nationale Ballet Academie op zowel het screenen van mentale competenties als de implementatie daarvan in het onderwijs – een kwalitatieve studie.
 • Juul Hagemeijer & Annemarijn Jaktoer (onderzoeksproject HvA) - Het perspectief van dansstudenten, docenten en artistieke leiding op het screenen van mentale competenties en de implementatie daarvan in het onderwijs.
 • Denise Barhorst & Lisanne van Osch (onderzoeksproject HvA) - Topniveau bereiken met slimme training: Gebruik van efficiënte leermethodes onder dansstudenten.
 • Piter Kool & Martijn Slooten (onderzoeksproject HvA) - Fysiek belastbare componenten binnen het curriculum Expanded Contemporary Dance onder eerstejaarsstudenten aan de Academie voor Theater en Dans.
 • Jelmer Dol & Jurriaan van Spronsen (onderzoeksproject HvA) - Een kwalitatief onderzoek naar fysiek belastende componenten onder tweedejaarsstudenten van de opleiding Docent Dans aan de Academie voor Theater en Dans.

Tandheelkunde Lab

Tandartsen hebben een bovengemiddelde kans op werkgerelateerde klachten die kunnen leiden tot een burn-out of arbeidsongeschiktheid. Fysieke en mentale risicofactoren zijn onder andere het langdurig aannemen van ongemakkelijke houdingen en stress. Al tijdens hun opleiding kunnen studenten Tandheelkunde fysieke en mentale klachten ontwikkelen. De klinische vaardigheden die zij leren tijdens de opleiding zijn vergelijkbaar met trainen voor een topsportprestatie. Zij moeten op het moment suprême goede prestaties leveren, soms onder druk. Daarom is het belangrijk dat studenten Tandheelkunde goed voor hun lichaam zorgen zodat ze duurzaam inzetbaar blijven, ook na hun opleiding.

Hoe kunnen we tandartsen (in opleiding) stimuleren om (mentaal en fysiek) efficiënter te werken, zodat dit een positief effect heeft op hun gezondheid en prestaties? Voor het beantwoorden van dit vraagstuk werken studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) samen binnen het Training for Excellence living lab Tandheelkunde.

Inzichten uit het wetenschapsdomein van gezondheidzorg en sport- en prestatiepsychologie komen samen in dit living lab en vertalen onderzoekers naar het domein van de tandheelkunde. Via co-creatie tussen de verschillende partijen ontwikkelen studenten en docent-onderzoekers nieuwe producten en diensten die tot innovatie van het tandheelkunde onderwijs leiden.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voorbeelden van producten en diensten ontwikkeld in co-creatie:

 • T4X werkgroepen
 • Factsheets

Sport lab

Muziek lab

Gepubliceerd door  Urban Vitality 8 april 2024