Centre of Expertise Urban Vitality

Occupational Performance History Interview-II NL

De OPHI-II NL is een 3-delig ergotherapeutisch evaluatie-instrument voor het in kaart brengen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over het handelen van de cliënt (in het verleden en heden).

Door gebruik te maken van de OPHI-II NL kan de ergotherapeut op flexibele wijze een interview afnemen bij de cliënt. Met de verzamelde gegevens kan de ergotherapeut een verhaal schrijven over de levensgeschiedenis, deze grafisch weergeven en scores toekennen op de drie scoreschalen. Dit geeft een overzicht van sterke en zwakke kanten van de cliënt en een handvat voor het opstellen van behandeldoelen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 april 2023