Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

mw.  K.L. Williams (Karen) MEng

Onderzoeker Energie & Innovatie
Karen Williams
Telefoon:
0634135924
Email:
k.l.williams@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Afwezig:
Vrijdag

Karen werkt aan het ATELIER-project, een door de EU gefinancierd Smart City-project dat tot doel heeft Positive Energy Districts (PED's) te creëren en te repliceren binnen twee Lighthouse Cities en zes Fellow Cities. Ze ondersteunt ook andere energie- en innovatieprojecten binnen Centre of Expertise Urban Technology.

Karen zet zich in om de milieu-impact van de gebouwde omgeving te verminderen door middel van internationale best practices, waaronder passiefhuisprincipes, levenscyclusanalyse en een focus op circulariteit.

Eerder werk

Karen heeft internationaal gewerkt voor NGO's, hoger onderwijs en lokale overheden op het gebied van energie en duurzaamheid. Zij heeft zeven jaar in verschillende functies gewerkt aan de Monash University, Melbourne, om hun Net Zero Initiative te ondersteunen en de impact van hun activiteiten op het milieu te helpen verminderen.

Ervaring en expertise

Karen heeft ervaring in innovatieve duurzame oplossingen en levert diepgaand onderzoek en analyse, ondersteund door metingen, monitoring en rapportage.