Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

mw.  Ir. I.F. Oskam (Inge)

Lector Circulair ontwerpen en ondernemen
Telefoon:
0620616089
Email:
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
B6.28

Sinds 2007 is Inge als lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen, voorheen Technisch Innoveren & Ondernemen, verbonden aan de HvA. Inge is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek op het raakvlak van design, technologie en business, en richt zich daarbij op concrete oplossingen voor een circulaire stad. Zij geeft leiding aan onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van restmaterialen in circulaire producten en lokaal sluiten van stedelijke materiaalkringlopen. Het onderzoek richt zich hierbij niet alleen op de concrete toepassing, maar ook op de circulaire business modellen en samenwerkingsverbanden die daarvoor nodig zijn. Ontwikkelen van tools en methoden maakt hier integraal deel van uit.

Inge werkte 8 jaar bij TNO als projectmanager van innovatieprojecten rondom systemen voor voedselproductie, medische technologie en duurzame systeeminnovaties en specialiseerde zij zich in methodeontwikkeling voor productinnovatie en strategische advisering van bedrijven. Vervolgens was ze 10 jaar werkzaam als management consultant en begeleidde zij industriële bedrijven en technisch georiënteerde organisaties bij visie- en strategieontwikkeling en bij het ontwikkelen en implementeren van tools en methoden voor innovatiemanagement.

Inge studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en volgde opleidingen op het vlak van R&D- en verandermanagement. Momenteel is zij bezig met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit naar business modellen en netwerken voor de ontwikkeling en adoptie van duurzame innovaties voor de transitie naar een circulaire economie