Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

dhr.  Dr. J. Kluck (Jeroen)

Lector Water in en om de Stad

Jeroen Kluck is sinds 2008 lector Water in en om de stad. Hij heeft Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft gestudeerd. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de stroming en bezinking in bergbezinkbassins.

Sinds 1996 werkt Jeroen bij adviesbureau Tauw waar hij onderzoek en advieswerk combineert. De eerste tien jaar werd hij daarbij regelmatig geconfronteerd met de formule van Kluck voor het inschatten van de bezinking in een bergbezinkbassin. Maar hij interesseerde zich geleidelijk steeds meer in de grote systemen, de hele waterketens en regenwaterafvoersystemen.

Jeroen heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een hele reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens beter in beeld te krijgen. Hij adviseerde waterschappen en grote en kleine gemeenten over riolering, stedelijk waterbeheer en energie in de waterketen.