Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

mw.  X.F. Dilrosun (Xiomara)

Xiomara Dilrosun werkt sinds September 2014 binnen Urban Technology
aan het IDOlaad project als data specialist. Samen met Peter Odenhoven
werkt zij aan het inrichten en onderhouden van het data warehouse
dat de laadsessies van elektrische voertuigen bevat. Verder is zij
ook betrokken bij het verbeteren van de data kwaliteit en de 
verschillende gemeenten die aan dit project meewerken, te voorzien 
van betrouwbare rapportages over het gebruik van hun openbare oplaad-
infrastructuur. 

Xiomara is in 2014 afgestudeerd met een bachelor in toegepaste wiskunde
In hetzelfde jaar heeft zij een afstudeerstage afgerond binnen Urban
Technology met als onderwerp het ontwikkelen van een monitoring tool 
voor de openbare oplaadinfra in de gemeente Amsterdam.