Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Lectoraten

Het onderzoek van Urban Technology bestaat uit diverse lectoraten. Een lectoraat houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek, gespecificeerd in een bepaald kennisdomein. Onderstaande lectoraten zijn aangesloten bij het programma Urban Technology.


 

 

 

 

Bouwtransformatie

De stad transformeert in hoog tempo. Alleen al in Amsterdam is de bouw van 50.000 nieuwe woningen voorzien - en worden 32 woonwijken geherstructureerd. Hoe houden en maken we stad leefbaar, duurzaam en veerkrachtig?

Lees verder

 

 

 


 

Circulair ontwerpen en ondernemen

Een circulaire stad is een stad zonder afval, waarin materialen eindeloos worden (her)gebruikt. Het lectoraat Circulair ontwerpen en ondernemen onderzoekt nieuwe manieren van ontwerpen, produceren en ondernemen, zodat stedelijke reststromen kunnen worden omgezet in waardevolle toepassingen. 

Lees verder

 

 

 

 

Constructieve veiligheid

Het lectoraat Constructieve veiligheid onderzoekt welke duurzame constructiematerialen en productietechnieken kunnen bijdragen aan de bouw van veilige gebouwen en infrastructurele werken als bruggen en kademuren.

Lees verder

 

 

 

 

 

City logitsiek

Het lectoraat City logistiek doet onderzoek naar hoe binnensteden en woonwijken op het groeiende vrachtverkeer moeten inspelen; welke kansen zijn er voor slimme en schone stadslogistiek? 

Lees verder

 

 

 

 

Energie en innovatie

Het lectoraat Energie en innovatie heeft als doel om met toegepast onderzoek bij te dragen aan de energietransitie. Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse en consumenten-onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten gestart waar duurzame energie en energiebesparing centraal staan.

Lees verder

 

 

 

 

Mainport logistiek

Het lectoraat Mainport logistiek heeft als doel om het toegepast onderzoek te stimuleren op het gebied van mainport en city logistiek met meerwaarde voor de logistieke opleidingen aan de HvA en de logistieke concurrentiekracht in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Lees verder


 

 

 

Urban analytics

Het lectoraat Urban analytics onderzoekt hoe uiteenlopende partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen in hun data door de inzet van Data Science-technieken, waaronder data-analyse, algoritmes en business analytics. Deze worden toegepast met als doel het realiseren van een duurzame, inclusieve en niet in de laatste plaats meer leefbare stad.

Lees verder

 

 


 

Water in en om de stad

Vanwege klimaatveranderingen worden steden natter, heter en droger. Het lectoraat doet onderzoek naar het klimaatbestendig maken van steden. Kan klimaatadaptatie een kans zijn om de inrichting en het functioneren van de stad te verbeteren, zelfs wanneer vanwege de crisis weinig geld beschikbaar is?

Lees verder

 

 

Daarnaast kent Urban Technology ook onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroepen verschillen van lectorateten in dat zij geen lectoren hebben, maar hoofddocenten.

 

 

 

Businessmodellen 

Willen we de ambities op het vlak van duurzaamheid in Nederland halen, dan is een andere manier van ondernemen noodzakelijk. Het team ‘Businessmodellen voor duurzaamheidstransities’ doet onderzoek naar nieuwe businessmodellen om dit te realiseren. 

Lees verder

 

 

 

Gepubliceerd door  Urban Technology 20 juli 2020