Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Lectoraten

8 Resultaten

Bij Centre of Expertise Urban Technology is het onderzoek georganiseerd in lectoraten en hoofddocentschappen. Hier doen we praktijkgericht onderzoek naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen op verschillende onderwerpen.

Hoofddocentschappen:

Businessmodellen

Willen we de ambities op het vlak van duurzaamheid in Nederland halen, dan is een andere manier van ondernemen noodzakelijk. Het team ‘Businessmodellen voor duurzaamheidstransities’ doet onderzoek naar nieuwe businessmodellen om dit te realiseren.

Circulair bouwen

Bestaande technieken en gebouwen moeten ingrijpender veranderen om zo tot ‘echte’ circulaire innovaties te komen. Het onderzoek naar Circulair bouwen richt zich op het tot stand brengen van gesloten stromen en systemen in de bouw en in gebouwen.

Digital Production Research Group

Digital Production Research Group (DPRG) onderzoekt hoe geavanceerde ontwerp- en productiemethoden gebruikt kunnen worden om maatschappelijke vraagstukken te adresseren. De groep werkt aan Onderzoeks- en Onderwijsactiviteiten in de Robot Studio.

Sustainable Energy Systems

Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse en consumenten-onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten gestart waar duurzame energie en energiebesparing centraal staat.

Lectoraten: