Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

mw.  N.J. Schmitz (Jessica)

Management assistente Urban management, lectoraat CGV, Lectoraat MvC

Jessica is werkzaam als projectassistent voor het lectoraat van Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en voor het speerpunt Urban Management.