Urban Governance and Social Innovation

Samenwerken

In het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation (CoE UGSI) willen we samen werken aan een meer rechtvaardige stad. Dat is onze missie. Zo hopen we een positieve verandering in de stad te realiseren.

Dat kunnen we niet alleen. Daar is samenwerking met en tussen burgers, maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen en bedrijven voor nodig. En in het succesvol samenbrengen van deze partijen ligt onze kracht. We stimuleren innovatief onderzoek, versterken de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk, en zorgen ervoor dat de opgedane kennis en innovaties landen in de praktijk.

Wat kunnen we voor jou doen

Werk je aan de rechtvaardige stad vanuit een bedrijf, maatschappelijke instelling, overheid of kennisinstelling? Dan verbinden wij je graag met ons netwerk om kennis te ontwikkelen, te delen en om samen nieuwe initiatieven op te zetten. Je kunt denken aan;

  • Kennisdeling in de vorm van cursussen of opleidingen;
  • Het opzetten van onderzoeksprojecten, living labs, events en communities of practice;
  • Het ontwerpen van interventies en/of het meten van de impact daarvan.

Ook trekken we graag samen op om de rechtvaardige stad hoger op de regionale en internationale agenda te zetten.

Meer weten?

Het Centre of Expertise Urban Governance & Social Innovation is het platform waar je in contact kunt komen met studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners op het gebied van de rechtvaardige stad. Wij staan altijd open voor vragen, opmerkingen en ideeën.

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Gepubliceerd door  Urban Governance 15 februari 2023

  M.H. Poel (Marije) MSc.

Programmamanager Centre of Expertise

Tel: 0611057157
m.h.poel@hva.nl
Bekijk profiel