Urban Governance and Social Innovation

Samenwerken

Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation (UGSI) wil positieve verandering realiseren in de stad. Om dat te bewerkstelligen is samenwerking nodig met en tussen burgers, maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De verschillende wensen en belangen van deze partijen maken het boeken van vooruitgang in de praktijk soms uitdagend. Maar juist bij het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van een goed idee ligt onze kracht.

Praktijkgericht onderzoek

Via praktijkgericht onderzoek rondom concrete innovatieprojecten creëren we rijke leeromgevingen voor het ontwikkelen en delen van kennis. Als probleemoplossers van de toekomst betrekken we daar uiteraard ook onze studenten bij. Zo profiteren onze partners van de frisse blik en kennis van studenten en onderzoekers. En omgekeerd krijgen wij de kans om inzicht op te doen in de praktijk.

Zaaigeld voor samenwerkingsprojecten

Als Centre of Expertise (CoE) stimuleren wij initiatieven die bijdragen aan (het in praktijk brengen van) kennis op het gebied van stedelijke innovatie en samenwerkingen. Dit doen we graag samen met jou, als praktijkpartner of collega docent/onderzoeker. Voor deze samenwerkings-projecten stellen wij daarom doorlopend zaaigeld beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen voor nieuwe projecten of initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van ons CoE.

Denk hierbij aan:

  • Complexe multidisciplinaire (onderzoeks-)aanvragen;
  • Netwerkvorming en andere initiatieven die een voorinvestering vragen in aanloop naar een gefinancierd project;
  • Het invulling geven aan een rijke leeromgeving waar onderzoek en onderwijs samenkomt (bijvoorbeeld in een living lab);
  • De ontwikkeling van onderwijsvernieuwing en concrete onderwijsproducten, tools of Leven Lang Ontwikkelen initiatieven, en;
  • De ontwikkeling van producten of services uit projecten, voor praktijkpartners.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Marije Poel.

Gepubliceerd door  Urban Governance 24 januari 2022