Urban Governance and Social Innovation

profileimage male

Joop Zinsmeister is docent HRM en onderzoeker bij het lectoraat gedifferentieerd HRM. Op 29 augustus 2012 is hij gepromoveerd op de inzetbaarheid van oudere werknemers. Joop heeft onderzoek gedaan naar arbeidsorganisaties met een ouderenbeleid dat inspeelt op de specifieke vermogens van oudere werknemers. Hij heeft binnen die organisaties onderzocht of oudere werknemers de mogelijkheden krijgen hun arbeid zo vorm te geven dat hun arbeidsvermogens worden gewaardeerd, verder ontwikkeld en benut. Daarnaast geeft hij les in praktijkonderzoek, arbeidsverhoudingen en arbeid- en organisatiesociologie bij de opleiding HRM.

Joop studeerde politicologie met als specialisatie algemene politicologie en in het bijzonder economische en organisatiesociologie. Daarnaast volgde hij de eerstegraads opleiding maatschappelijk vorming. Na afronding van en tijdens deze studies heeft hij diverse werkpraktijken gehad. Van docent tot lopende bandwerker, van P&O-er tot stuwadoor, van aardbeienplukker tot drukker.