Urban Governance and Social Innovation

profileimage male

Dr. Frank Suurenbroek (1974) is lector Bouwtransformatie aan de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Suurenbroek schreef zijn proefschrift over incrementele stedelijke transformatie. Daarna werkte hij negen jaar als senior-adviseur bij de Architekten Cie en Inbo Amsterdam aan complexe transformatieprojecten. Sinds eind 2014 leidt hij vanuit zijn lectoraat een interdisciplinair team dat inmiddels ruim 14 meerjarige onderzoeksprojecten op zijn naam heeft staan. Het lectoraat maakt deel uit van het Centre of Expertise City Net Zero en the TU Delft Centre for Just City.