Urban Governance and Social Innovation

  S.H. Shadid (Samira)

Junior Onderzoeker
Email:
s.h.shadid@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 504,1000 AM Amsterdam
Expertise:
Community development (opbouwwerk) I (Vergelijkend) kwalitatief onderzoek I Politiserend werken
Afwezig:
Maandag, Woensdag, Vrijdag

Social media:
Website:
Lectoraat Jongerenwerk
Ga naar HvA Research Database

Samira (Junior onderzoeker bij het Lectoraat Youth Spot), heeft Sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar professionele ervaring strekt zich uit over verschillende (jongeren)organisaties, waaronder de NoordAs, waarbij ze als politiserend werker actief betrokken was. Deze bewonersgroep uit Amsterdam-Noord zet zich in om ervaringsverhalen van armoede naar de politieke arena te brengen, met als doel beleidsverandering te bewerkstelligen.

Momenteel speelt Samira een rol als junior onderzoeker in het project 'Jongerenwerkers aan zet in de strijd tegen armoede en schulden'. Dit handelingsonderzoek, in samenwerking met het lectoraat Armoede Interventies, 15 jongerenwerkorganisaties en jongeren zelf, heeft tot doel het aanbod van jongerenwerkers op het gebied van armoede en schulden in kaart te brengen. Daarnaast wordt onderzocht hoe dit aanbod en de bijbehorende methodieken versterkt kunnen worden, met als uiteindelijk doel duurzame kansen te creëren voor jongeren die opgroeien in (dreigende) armoede en/of met (dreigende) schulden. Buiten haar rol als junior onderzoeker is ze ook betrokken bij Europese projecten gerelateerd aan sociaal werk en community work.

Naast haar onderzoeksactiviteiten rondt Samira haar Research Master Social Sciences af aan de Universiteit van Amsterdam, met een specifieke focus op intersectionaliteit.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database