Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

mw.  Dr. A.H. Risselada (Anne)

Onderzoeker

Dr. Anne Risselada (1984) is economisch geograaf met expertise op het gebied van detailhandel, bedrijfslocatiekeuze en stedelijke ontwikkeling. Binnen de HvA ligt haar onderzoekfocus bij toekomstbestendige binnenstedelijke winkelgebieden, de betekenis van collectieve online marketing strategieën voor winkelgebieden en de ruimtelijke gevolgen van online winkelen.

Anne studeerde Sociologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In het proefschrift ‘Housing the Mobile Entrepreneur’ zet zij uiteen hoe vastgoedkenmerken, buurtfactoren en privéoverwegingen van invloed zijn op het locatiegedrag van ondernemers in stedelijke woonwijken.

Na haar promotieonderzoek is ze als adviseur bij Bureau Stedelijke Planning nauw betrokken geweest bij vraagstukken rondom detailhandel en was verantwoordelijk voor het opstellen van brancherings- en detailhandelsvisies, vestigingsplaatsonderzoeken, distributieve onderbouwingen en effectenstudies.