Urban Governance and Social Innovation

  dr. ir. I.F. Oskam (Inge)

Lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen
Telefoon:
0620616089
Email:
i.f.oskam@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Expertise:
Circulaire transitie, circulair product ontwerpen, repurpose, duurzame business modellen, cross-sectorale samenwerking, praktijkgericht onderzoek
Website:
Lectoraat Circulair Ontwerpen & Ondernemen
Ga naar HvA Research Database

Sinds 2007 is Dr. Ir. Inge Oskam als lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen, voorheen Technisch Innoveren & Ondernemen, verbonden aan de HvA. Inge is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek op het raakvlak van design, technologie en business, en richt zich daarbij op de transitie naar een circulaire stad. Zij geeft leiding aan onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van restmaterialen in circulaire producten en systeeminnovaties voor het sluiten van stedelijke materiaalkringlopen. Het onderzoek richt zich hierbij niet alleen op de concrete oplossing, maar ook op de circulaire businessmodellen en de cross-sectorale samenwerking die daarvoor nodig zijn. Ontwikkelen van tools en methoden maakt hier integraal deel van uit.

Inge werkte 8 jaar bij TNO als projectmanager aan verschillende duurzame systeeminnovaties en aan methodeontwikkeling voor productinnovatie en business-technology roadmapping. Vervolgens was ze 10 jaar werkzaam als managementconsultant en begeleidde zij industriële bedrijven en technisch georiënteerde organisaties bij visie- en strategieontwikkeling en bij het ontwikkelen en implementeren van tools en methoden voor innovatiemanagement. Inge studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de rol van stakeholderinteractie in de ontwikkeling van duurzame businessmodellen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database