Urban Governance and Social Innovation

  dr. I.H.L. Nio (Ivan)

Senior Onderzoeker
Email:
i.h.l.nio@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Stedenbouw, Planologie, Sociaal-Culturele ontwikkelingen
Afwezig:
Maandag, Woensdag, Vrijdag

Social media:
Website:
Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Ivan Nio is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken.

In zijn onderzoek richt hij zich op het snijvlak van sociaal-culturele ontwikkelingen, stedenbouw en planologie. Zijn belangstelling gaat uit naar de spanning en wisselwerking tussen de geleefde stad van bewoners en de geplande stad van professionals. Met kwalitatief onderzoek naar de dagelijkse leefomgeving legt hij verbindingen tussen het fysieke domein en het sociale domein en geeft hij input aan beleid gericht op het verbeteren van leefbaarheid in buurten.

Tussen 2018 en 2021 werkte hij samen met het lectoraat Bouwtransformatie aan verschillende onderzoeksprojecten in Amsterdamse ontwikkelbuurten. Dit heeft geresulteerd in verschillende publicaties, waaronder Mijn Straat, Buurtdragers en Handboek voor Erfafscheidingen.

In samenwerking met de Haagse Hogeschool is hij vanaf 2022 betrokken bij het RAAK project Speelvriendelijke steden in Delft, Den Haag en Amsterdam. Als projectleider van de Amsterdamse casus Kolenkitbuurt/Overtoomse Veld doet hij onderzoek naar de betekenis van vernieuwde en verdichte stadswijken voor het buitenspelen vanuit het perspectief van kinderen en hun ouders.

Hij werkt samen met het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk aan het project ‘Samenleven op complexniveau’. In samenwerking met Amsterdamse woningcorporaties wordt verkend welke sociale, fysiekruimtelijke en governance interventies kunnen helpen om de veerkracht te versterken van sociale woningbouwcomplexen waar veel huishoudens in een kwetsbare positie wonen.

Ivan studeerde sociale geografie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een stadssociologische studie naar de nieuwe steden Almere, Milton Keynes en Cergy-Pontoise. Hij heeft als co-auteur diverse boeken op zijn naam staan waaronder ‘Atlas Nieuwe Steden: de verstedelijking van de groeikernen’ (2012) en ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk’ (2016). Naast zijn parttime aanstelling bij de HvA heeft hij zijn eigen onderzoeks- en adviesbureau NIO Stedelijk Onderzoek.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database