Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

mw.  dr. J.E. Ferguson (Julie)

Senior Onderzoeker
Telefoon:
0628530103
Email:
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Afwezig:
Woensdag

Als Senior Onderzoeker ben ik verbonden aan het speerpunt Urban Management. Mijn kernverantwoordelijkheden zijn de onderzoeksprojecten ‘Toekomstbestendig Evenwicht’ (lectoraat Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken) en ‘House of Skills’ (lectoraat Management van Cultuurverandering).

In mijn onderzoek richt ik me vooral op samenwerking in een sociale context, ofwel sociale innovatie. Mijn belangstelling gaat daarbij uit naar het snijvlak tussen informele sociale netwerken en de formele bestuurlijke context waarbinnen die netwerken opereren. Ik gebruik concepten als ‘partiele’ of ‘semi-formele’ organisatie om bestuurlijke vraagstukken op dit snijvlak te duiden. Het gebruik van technologie heeft daarbij ook mijn aandacht.

Ik ben gepromoveerd in de Bedrijfskunde (VU, onderzoeksgebied ‘Kennis, Innovatie en Netwerken’), en heb Master diploma’s in Wijsbegeerte (UvA) en in Literatuur Wetenschappen (UvA, cum laude). Ik heb ruim elf jaar gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam als Universitair Docent Organisatiewetenschappen (tevens Bestuurskunde en Sociologie). In die hoedanigheid ben ik (mede-)aanvrager van meerdere toegekende onderzoeksbeurzen, inclusief drie NWO-projecten en met zeven promovendi onder mijn begeleiding aan de VU. Ik heb tientallen wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en gepresenteerd. Voorafgaand aan mijn wetenschappelijke functies heb ik o.a. gewerkt als kennismanager bij verschillende maatschappelijke organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking (Hivos en IICD). Ik ben native speaker van Engels en Nederlands en heb een sterk internationale achtergrond, opgeleid in Afrika, Groot Brittanië, Frankrijk (Univ. de Bourgogne Dijon) en de VS (Univ. California Los Angeles).

Yogadocente (gespecialiseerd in mensen met schouderletsel of –blessure)

Tekstredacteur / Vertaler