Urban Governance and Social Innovation

mw.  dr. S.B. Bos (Sandra)

Senior Onderzoeker en Projectleider
Email:
s.bos@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Stedelijke ontwikkeling & Stadsgeschiedenis
Social media:
Website:
Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Sandra Bos (1967) is gepromoveerd als historicus op de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland en een aantal Europese landen (1998). Na haar promotie ruilde ze haar baan als onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis & de Vrije Universiteit in voor een functie als beleidsadviseur bij het Ministerie van VROM/Wonen. Van 2003 tot 2007 was Bos werkzaam voor de Verenigde Naties in Nairobi, Kenia. Daar werkte ze tegelijkertijd voor het VN milieuprogramma (UNEP) als het huisvestingsprogramma (UN-HABITAT) op het terrein van stedelijke milieuproblematiek.

Na haar terugkeer ging ze binnen het Ministerie aan de slag bij de wijkaanpak die toen net van start was gegaan. Haar opdracht was het landelijk stimuleren van en investeren in bewonersparticipatie in de 40 ‘Vogelaarwijken’. Via de landelijk wijkaanpak, kwam Bos in 2009 terecht bij de HvA, als partner in de Amsterdamse wijkaanpak. Hier zette ze BOOT Oost (Buurtwinkel voor Onderzoek, Onderwijs en Talentontwikkeling) op, werkte mee aan de nieuwe bacheloropleiding Bestuurskunde en ontwikkelde vervolgens de master Urban Management.

Bos is momenteel opleidingsmanager van de master Urban Management en docent binnen Bestuurskunde. Daarnaast is Bos betrokken bij het speerpunt Urban Management, als coördinator van Field Lab Oost.

Bos is momenteel Senior Onderzoeker in het lectoraat Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken en projectleider van het Amsterdamse Experiment met de bijstand.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database