Urban Governance and Social Innovation

Tijdschrift Bewogen Stad

Het tijdschrift over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio

Project

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio, uitgegeven door het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. We gaan opiniërend te werk, door met een breder publiek te delen waar we mee bezig zijn en zo bieden we een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat. Naast artikelen van onderzoekers biedt Bewogen Stad ruimte aan bijdragen van docenten, praktijkpartners en andere betrokkenen.

Editie 9: Vrije Ruimte

In de negende editie van Bewogen Stad staat ‘Vrije Ruimte’ en de vraag 'of en hoe er ruimte voor vrijplaatsen in de stad behouden blijft' centraal. Een bijzondere editie, omdat we deze samen met Team Vrije Ruimte van de gemeente Amsterdam hebben gemaakt. Ook bijzonder omdat we, nog meer dan voorheen, een mengeling van teksten, podcasts en video’s gebruiken. Er is niet alleen veel te lezen, maar ook veel te beluisteren en te bekijken in deze editie. Met deze combinatie van vormen nemen we je mee door het heden, verleden en toekomst van vrijplaatsen en vrije ruimte in de stad. Met gesproken en geschreven bijdragen uit de Vrije Ruimte gemeenschap, een interview met oud-bestuurder Maarten van Poelgeest, een blik op de onlangs in Amsterdam gehouden conferentie Envisioning Free Space proberen we zo niet alleen de wereld en waarde van de vrijplaatsen en vrije ruimte te ontsluiten voor een breed publiek, maar ook te belichten wat de spanningsvelden en dilemma’s zijn waarmee vrijplaatsen overheden zich geconfronteerd zien.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem HIER .

Editie 8: Strijd om de Ruimte

In deze achtste editie van Bewogen Stad gaat het over de Strijd om de Ruimte in Amsterdam. Voor wie is er nog ruimte in de stad, wie worden er uitgesloten, welke mechanismen spelen daarbij een cruciale rol en wat is de invloed van beleid?

Daarbij focussen we op drie thema’s: vrije ruimte, toerisme en de mate waarin Amsterdam is getransformeerd van emancipatiemachine tot sorteermachine. Ook spraken we met Wouter Pocornie over de dekolonisatie van gebiedsontwikkeling. Een volle en bovenal urgente editie.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem HIER .

Editie 7: De Stad als Professie

In deze zevende editie van Bewogen Stad staat de ‘urban professional’ centraal. We combineren videofragmenten uit onze eerder dit jaar gehouden talkshow ‘De Stad als Professie’ met verdiepende artikelen rondom drie thema’s. Er is deze editie dus zowel veel te beluisteren als te lezen.

We vragen we ons af wat een stedelijke professional nu eigenlijk is, waar stedelijke professionals hun morele kompas aan kunnen ontlenen en hoe verschillende professies zich tot elkaar kunnen verhouden.

Nieuwsgierig? Lees en bekijk hem HIER .

Editie 6: Vooruitgang door Frictie

Vooruitgang door Frictie is de zesde editie van het tijdschrift Bewogen Stad. In dit nummer verkennen we vanuit verschillende projecten het productieve karakter van tegenstrijdigheden en conflicten. De auteurs schenken dit keer speciale aandacht aan de rol van conflicten bij complexe samenwerkingen, bij experimentele vormen van bestuur en rondom het leren en het borgen van kennis.

In deze special reflecteren we op de keerzijde van de op rationaliteit, overleg en consensus georiënteerde aanpakken, aan de hand van de hypothese dat hierbij vaak te weinig aandacht is voor bestaande belangen, macht en strijd. Het gevolg is dat er soms enige vorm van innovatie plaatsvindt, maar ook dat het effect daarvan gering is. Patronen, factoren en actoren die de huidige situatie in stand houden zijn vaak onvoldoende onderdeel van de vernieuwing.

Lees hem hier >

Editie 5: De staat van de verzorgingsstad

Op landelijk niveau heeft het debat over het toegenomen repressieve karakter van de hedendaagse verzorgingsstaat recent, vooral naar aanleiding van de toeslagenaffaire, enorme vaart gekregen. In deze editie maken we daarom de balans op van de stedelijke verzorgingsstaat.

Zien we op het stedelijk niveau ook een toename van repressie ten koste van verzorging, of gaan ‘care’ en ‘control’ gelijk op? Wat betekent dit voor het werk van ‘street level bureaucrats’? En hoe bereiden we in het onderwijs de sociaal werkers van de toekomst voor op een kritische houding ten aanzien van welzijnsarrangementen?

Lees hem hier >

Editie 4: De dienstbare hogeschool?

De samenwerking tussen de hogeschool en haar partners biedt enerzijds vele kansen om op innovatieve, experimentele en hands-on wijze complexe maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Aan de andere kant roept het ook vragen op hoe kennisinstellingen zich tot opdrachtgevers en in bredere zin tot de stad moeten of kunnen verhouden.

Met essays, interviews, een heuse woordzoeker en onze tweede podcast verkennen we in Bewogen Stad hoe die verbinding beter is vorm te geven, door er kritisch, en met humor op te reflecteren.

Lees hem hier >

Editie 3: Leren in crisistijd

Op 16 maart vorig jaar maakten we met z’n allen de noodzakelijke transitie naar thuiswerken. Op deze dag ‘vieren’ wij met jullie het eerste en hopelijk laatste jubileum van de corona-crisis. In dit jaar hebben wij maar ook de wereld om ons heen ontzettend veel geleerd. Daarom wijden wij deze derde editie van Bewogen Stad aan Leren in crisistijd.

Onder het motto ‘never waste a good crisis’ waren er vanaf de start van de eerste lockdown al snel geluiden te horen dat de crisis een aanleiding was om dingen anders te gaan doen. Overheden, het maatschappelijk middenveld, ondernemers en bewoners werden genoodzaakt hun koersen aan te passen en hun weg te vinden in de tijdelijke nieuwe realiteit. Maar in hoeverre is dit ook gebeurd?

Lees hem hier >

Editie 2: Klimaatverandering

Er leven rondom klimaatverandering zoveel verschillende visies wat is waar, onwaar, goed of niet goed dat er van één probleem zelden sprake is. De manieren waarop het klimaatprobleem wordt uitgelegd en begrepen resulteren vaak in verschillende oplossingen. Wat zijn de opbrengsten en beperkingen van hoeveelheid aan visies en probleemdefinities? En hoe krijgen deze vorm in stedelijke projecten rondom klimaatproblematiek?

In het bijzonder richten we ons op de vele verschillende manieren waarop het klimaatprobleem wordt begrepen en uitgelegd, en wat voor consequenties al die naast elkaar bestaande visies hebben in de praktische uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Er komt dan ook een variëteit aan actoren voorbij, van actieve bewoners, woningcorporaties, bedrijven, gemeente, HvA docenten en onderzoekers

Wat zijn de opbrengsten en beperkingen van deze verschillende benaderingen, en hoe krijgen deze vorm in stedelijke projecten rondom klimaatproblematiek? Met een variëteit aan spelers, van actieve bewoners, woningcorporaties, bedrijven, gemeente, tot HvA docenten en onderzoekers proberen we daar licht op te werpen.

Lees hem hier >

Editie 1: Sociale ongelijkheid

In de eerste editie pakken we meteen één van de meest urgente vraagstukken aan: maatschappelijke initiatieven die het verkleinen van sociale ongelijkheid in de stad nastreven.

We gaan o.a. in gesprek met Duco Stuurman, directeur domein Sociaal bij gemeente Amsterdam over ongelijk investeren om sociale ongelijkheid te lijf te gaan. Een interview met Machia(velli), deelnemer aan het project Toekomstplannen Jongeren over loskomen van hulpverlening. Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken sluit af met recepten tegen sociale ongelijkheid.

Lees hem hier >

Nieuwsgierig?

Abonneer je op Bewogen Stad. Op die manier mis je nooit een editie en ontvang je het volgende tijdschrift direct in je mailbox.

Gepubliceerd door  Urban Governance 19 april 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2020
Einddatum 01 jan 2025

Contact

Babette van Bergenhenegouwen