HvA United

Decentrale organische reststroomverwerking

Workingpaper

Wat zijn de mogelijkheden voor de decentrale verwerking van organische reststromen? Levert het lokaal verwerken van materialen als gft-afval, snoeiafval, horeca-afval en gewasresten in brede zin meer op dan afvoer naar grootschalige verwerkers? Die vraag staat centraal in het project RE-ORGANISE, geleid door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten, verschillende andere kennispartners en ondernemers. In dit rapport wordt een overzicht gecreëerd van wat er technisch mogelijk is met de organische reststromen. Daartoe zijn zogenaamde factsheets opgesteld per technologie, die een beschrijving omvatten van wanneer en hoe verschillende verwerkingstechnologieën decentraal toe te passen zijn op organische reststromen.

Referentie Schrik, Y., van den Akker, J., Mulder, M., Lange, K., van Hees, M., Oskam, I., & van Kasteren, H. (2017). Decentrale organische reststroomverwerking. Hogeschool van Amsterdam, Urban Technology.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 4 juli 2017

Publicatiedatum

jul 2017

Auteur(s)

Yannick Schrik
Janne van den Akker
Han van Kasteren

Publicaties:

Research database