HvA United

HvA United enquête 2018

Resultaten van de enquête onder de leden van HvA United

Op 14 november 2018 hebben we een enquête verstuurd naar de 289 leden van het HvA United netwerk. Ruim een derde (35%) van de geënquêteerden gaf een (geldige) reactie. Hoewel dat lager is dan de respons in 2016 ( toen was de respons bijna 50%) geeft dit wel een goed en betrouwbaar beeld.

We hebben 12 vragen gesteld waarvan we de resultaten van 7 vragen in de tabel hieronder weergeven. Uit de antwoorden blijkt dat de waardering voor het werk van HvA United positief is. Vooral de halfjaarlijkse lezingen worden heel positief beoordeeld. De frequentie van de activiteiten wordt door een ruime meerderheid (85%) als ‘precies goed’ beschouwd.

De overige vragen waren open vragen, onder andere met suggesties voor nieuwe activiteiten. Deze reacties kunt u vanaf 5 maart a.s. inzien op deze pagina.

Zoals blijkt uit de onderstaande tabel komen de resultaten overeen met die van de enquête die we in 2016 hebben uitgevoerd. De tevredenheid is zelfs groter dan in 2016.

Op de tips en suggesties die zijn gedaan zullen we nog terugkomen. Naar aanleiding van de suggesties die in 2016 zijn gedaan, hebben we toen een nieuw instrument in het leven geroepen: het Het EI aan de Amstel, waar bij EI staat voor eigen initiatief.

De gedachte was dat elk lid van HvA United zelf het initiatief kan nemen om een kleinschalige activiteit te organiseren. Van deze mogelijkheid wordt nog weinig gebruik gemaakt hoewel er verschillende vruchtbare suggesties zijn gedaan die heel goed als EI uitgevoerd kunnen worden. Omdat onze enquête anoniem was, kunnen we niet nagaan door wie de suggesties zijn gedaan. Vandaar hierbij de OPROEP aan de enquête-deelnemers die een dergelijke suggestie hebben gedaan om contact met ons op te nemen via hvaunited@hva.nl. We kunnen dan gezamenlijk nagaan op welke wijze deze initiatieven kunnen worden uitgevoerd.

Resultaten van de enquête onder de leden van HvA United

CIJFER/%
2018
CIJFER/%
2016

1

Hoe beoordeel je de organisatie van de bijeenkomsten: inschrijving/aanmelding/ontvangst?

8,6

8,2

2

Hoe beoordeel je de inhoud van de halfjaarlijkse lezingen?

7,8

7,5

3

Hoe beoordeel je de inhoud van de themabijeenkomsten, verzorgd door (ex)HvA-ers?

6,9

6,7

4

Wat vind je van de frequentie van de bijeenkomsten?

  • Wat mij betreft mag het wel minder

2%

5%

  • Ik vind het precies goed zo

85%

77%

  • Ik heb wel behoefte aan meer bijeenkomsten

13%

9%

  • Overige (geef nadere toelichting)

9%

5

Hoe beoordeel je de uitnodigingen voor HvA-brede activiteiten (onder meer in samenwerking met Floor)?

7

6,5

6

Hoe beoordeel je de informatie op /communicatie via de website?

7,3

7

7

Hoe belangrijk is voor jou de ruimte voor informeel contact?

8,1

7,7

Reacties op de open vragen

1

Suggesties voor verbeteringen van de website

De belangrijkste suggesties hadden betrekking op het actualiseren van de website:
interactiever maken bijvoorbeeld door middel van filmpjes; meer ruimte voor eigen initiatief (zoals plaatsen van foto's).

2

Suggesties om het aanbod aan activiteiten te verbeteren

Excursies naar interessante bedrijven of instellingen;
Film;
Verbinding jong/oud;
Cursussen (zoals de filosofiecursus);
Informatie over actualtiteit binnen HvA;
Leesgroepen;
Meer ruimte voor echte dialoog;
Interviews met schrijvers;

3

Suggesties voor de toekomstige programmering van de bijeenkomsten (onderwerp/vorm)?

Belangrijkste, door meer mensen genoemde, suggesties:
- Maatschappelijke actualiteit: Brexit/Migratie /Protectionisme vd handel /Klimaat/Bitcoin/Ongelijkheid/Diversiteit/AI-technologie/Gezondheidszorg.

- Vernieuwing in het (HBO-)onderwijs

4

Overigen:

Reisverhalen/-ervaringen van gepensioneerde collega’s;

HBO toekomstig gericht vanuit verschillende disciplines: sociale beroepen, economische beroepen, technische. Ook leraarsopleiding voor po, vo en hbo in de toekomst

Mogelijkheden in alternatieve velden zoals microbiologie-oceaan ecologie,
traditioneel Chinese Oosterse geneeskunde - ontwikkelingen in DNA onderzoeken

Diversiteit,

HBO onderwijs en haar liefde voor het neo liberalisme: voordelen en nadelen
Fake News;

Ontwikkeling netwerkorganisatie van regio Amsterdam

Gepubliceerd door  HvA United 11 maart 2019