Hogeschool van Amsterdam

HvA United

Grandparents for Climate

Uitnodiging van Urgenda voor een gesprek over activiteiten door grootouders voor een leefbare aardbol

Evenement

HvA United geeft ruimte voor de uitnodiging van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda om u als opa en oma uit te nodigen voor een kop thee, koffie en een gesprek over welke activiteiten georganiseerd kunnen worden om klimaatverbetering tot stand te brengen. In een aantal landen is er een beweging 'Grandparents for Climate gestart.

Beste grootouder,

U maakt zich druk om klimaatverandering en een leefbare aardbol voor de volgende generatie. Dat is de reden dat ik u nu aanspreek als opa of oma van jongeren, die deze eeuw gaan meemaken wat gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt, tenzij wij nu heel rigoureus op de rem gaan staan. 100% duurzame energie in 2030 is mogelijk, als we dat echt willen, oftewel als we van de noodzaak doordrongen zijn en gaan doen wat nodig is, in plaats van wat we denken dat mogelijk is.

Urgenda neemt daarom het initiatief om met opa’s en oma’s verder te praten over de mogelijkheden meer actie te ondernemen. In een aantal landen is er een beweging ‘Grandparents for Climate’ gestart, die aandacht vraagt voor klimaatverandering en ook werkt aan oplossingen.
Volgend jaar zijn er verkiezingen en de overgang naar een duurzame circulaire economie die draait op duurzame energie zou eigenlijk een thema moeten zijn voor alle partijen. De opa’s en oma’s zijn straks de helft van de kiezers. Dus best een belangrijke groep om de stem te verheffen. Doet u mee ?

Heel graag willen we u als grootouder uitnodigen op donderdag 7 april van 15.00–17.00 uur bij elkaar te komen onder het genot van een lekkere kop thee, koffie, taart of een advocaatje bij Urgenda op de Distelweg 452 in Amsterdam. We gaan dan met elkaar in gesprek over welke activiteiten we kunnen organiseren en wat hier voor nodig is. We horen graag of u hierbij aanwezig bent !
U kunt voor aanmelding of reacties een mailtje sturen naar annelies.bol@urgenda.nl

Hartelijke groet, namens het team van Urgenda,

Directeur Marjan Minnesma

Gepubliceerd door  HvA United Urgenda3 april 2016