Hogeschool van Amsterdam

HvA United

Sociale Media en kinderen

Kom naar de 4e HvA United lezing

Evenement

In deze lezing probeert Patti Valkenburg n.a.v. haar boek 'Schermgaande jeugd' te verklaren waarom jongeren zich zo massaal aangetrokken voelen tot sociale media. Peter Nikken haar opponent zal zijn visie op aspecten van jeugd en media, zoals hoe ouders hun kinderen begeleiden geven.

  • Waarom hebben tablets zo’n aantrekkingskracht op peuters?
  • Maken games en Google tieners dom of juist intelligent?
  • Hoe kunnen ouders het smartphonegebruik van pubers het best binnen de perken houden?
  • En wat te doen met het veelvuldige mediamultitasken?
  • Wat is mijn eigen gedrag en wat doet het gebruik van sociale media met mij, mijn familie, kinderen/kleinkinderen?
  • Wat is mijn eigen visie en is deze gefundeerd of ongefundeerd en moet ik mijn inzichten bij stellen op grond van....?

Vragen die aanleiding zijn tot interessante discussies met Patti Valkenburg en haar opponent Peter Nikken!

Patti Valkenburg, Universiteitshoogleraar Media, Jeugd en Maatschappij (UvA)

In deze lezing probeert Patti Valkenburg n.a.v. haar boek ‘Schermgaande jeugd’ te verklaren waarom jongeren zich zo massaal aangetrokken voelen tot sociale media. Daarna bespreekt ze haar onderzoek naar de zonnige kanten van sociale media, waaronder hun potentie om het zelfvertrouwen van tieners te versterken en de intimiteit van hun vriendschappen te verhogen. En ten slotte gaat ze in op een aantal donkere kanten van sociale media, waaronder cyberbullying, sexting en sociale media ‘verslaving’.

Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Erasmus Universiteit en buitengewoon hoofddocent Hogeschool Windesheim.

Hij is specialist op het gebied van jeugd, media en mediaopvoeding en onderzoekt verschillende aspecten van jeugd en media, zoals hoe ouders hun kinderen begeleiden bij het omgaan met de media en wat de invloed van seks is in de media op de ontwikkeling van jongeren. De confrontatie met mediageweld brengt risico's voor kinderen en jongeren met zich mee, maar die risico's zijn afhankelijk van het kind, de omstandigheden en het type mediageweld.

LOCATIE: Wibauthuis, Arenazaal (WBH 01B05 en WBH 01B17), Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam

Programma

15.45 – 16.30 uur Inloop met koffie en thee
16.30 – 17.45 uur Lezing ‘Kinderen en sociale media’
17.30 – 18.30 uur Napraten, oude banden aanhalen en nieuwe banden smeden onder het genot van een drankje
Gepubliceerd door  HvA United 29 maart 2016