Functioneel Herstel bij Kanker

Bijzonder lectoraat vanwege het Antoni van Leeuwenhoek, het Nederlands Paramedisch Instituut en het Amsterdam UMC (VUmc en de master Evidence Based Practice in Healthcare van het AMC).

Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker en de behandeling daarvan. Vaak leidt dit tot afname van het activiteitenniveau en problemen met sociale participatie. Het lectoraat Functioneel Herstel bij Kanker richt zich op het bevorderen en verbeteren van ondersteunende zorg tijdens en na de behandeling van kanker.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Paramedische zorg en revalidatie steeds belangrijker

Ondersteunende zorg bij kanker is belangrijk in alle fasen van de behandeling. Het helpt goed voorbereid aan de behandeling te beginnen, de behandeling beter te doorstaan, en er beter van te herstellen. Door het chronische karakter van de gezondheidsproblemen bij kanker wordt de rol van ondersteunende paramedische zorg en revalidatie steeds belangrijker. Veel zorgverleners in deze sectoren zijn momenteel nog niet voldoende toegerust om kankerpatiënten goed te begeleiden naar functioneel herstel. Dit komt deels door een gebrek aan aandacht voor kanker in de basisopleidingen. Maar er is ook nog onvoldoende onderzoek om het handelen stevig mee te onderbouwen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Webinar met onder andere lector Martijn Stuiver over de rol van beweging tijdens het herstellen van kanker.

Co-morbiditeit

Bijna driekwart van de patiënten met kanker heeft bovendien ook een andere ziekte ofwel co-morbiditeit. Dit maakt de zorg extra complex. Behandelrichtlijnen voor paramedici op het gebied van kanker zijn vooral gebaseerd op onderzoek waarbij co-morbiditeit is uitgesloten. Bij individuele patiënten zijn daarom vaak aanpassingen van de behandeling nodig - dit vraagt veel kennis en inzicht van de zorgverlener.

Door de complexe zorgvraag is er behoefte aan interprofessionele samenwerking. Het is van belang dat zorgverleners als fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten en voedingsdeskundigen kennis van elkaars vakgebied hebben. Daarnaast kan de ontwikkeling van e-health zorgverleners ondersteunen in het leveren van zorg en helpen de zelfstandigheid van de patiënt vergroten.

Het lectoraat draagt bij aan de kwaliteit van ondersteunende zorg bij kanker door het uitvoeren van praktijk-relevant onderzoek en door het ontwikkelen van scholing.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 februari 2022