Legal Management

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Legal Management richt zich op het beheersen van juridische risico’s en het realiseren van de juridische kwaliteit binnen organisaties. Hoe is de juridische functie georganiseerd, hoe geven juridische professionals vorm en inhoud aan die functie? En wat kan technologie daarbij voor hen betekenen?

Het lectoraat wordt inhoudelijk gecoördineerd door Arnt Mein, lector Legal Management en Ivar Timmer, lector Legal Management & Technology en omvat twee onderzoekslijnen:

Praktijkgericht

De onderzoekers van het lectoraat doen praktijkgericht onderzoek. Daarbij ligt het accent op de publieke sector en grootstedelijke problematiek. Met dit onderzoek draagt het lectoraat bij aan de continue verbetering van de beroepspraktijk en het juridisch beroepsonderwijs. Dat doen we door:

  • het identificeren van goede praktijken;
  • het ontwerpen van instrumenten en hulpmiddelen;
  • methodiekontwikkeling;
  • masterclasses in het kader van normatieve professionalisering voor juristen (o.a. responsiviteit, het bieden van maatwerk, oplossingsgericht werken bij bezwaar).

Samenwerkingen

Het lectoraat is nauw verbonden met het juridische beroepenveld, de bacheloropleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening, en de masteropleiding Legal Management.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 februari 2024

  mr. dr. A.G. Mein (Arnt)

Lector Legal Management

Tel: 0621155868
a.g.mein@hva.nl
Bekijk profiel

  mr. dr. I. Timmer (Ivar)

Lector Legal Management & Technology

Tel: 0621156094
i.timmer@hva.nl
Bekijk profiel