Energie en Innovatie

De klimaatverandering dwingt tot een versnelling van de energietransitie. Een stad als Amsterdam heeft hierin hoge ambities. Het lectoraat Energie & Innovatie draagt hieraan bij door technologische interventies te onderzoeken en ontwerpen.

Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse en consumenten-onderzoek wordt, in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten, innovatief toegepast onderzoek gestart waarbij duurzame energie en energiebesparing centraal staan.

Thema's Energie en innovatie

Het lectoraat ontwerpt en onderzoekt technologische interventies die de warmtetransitie in een stroomversnelling brengen. Kernthema’s zijn:

  • energiepositieve gebieden
  • elektrische vervoer en laadinfrastructuur
  • smart grids
  • warmtetransitie

Energiepositieve gebieden - Internationaal onderzoek

Het lectoraat is betrokken bij diverse internationale onderzoeksprojecten. Een daarvan is Atelier, met 30 partners afkomstig uit elf landen. Heller en haar collega’s ontwikkelen binnen dit project een strategie voor monitoring en evaluatie van energiepositieve wijken: wijken die meer duurzame energie leveren dan ze verbruiken en worden beschouwd als tussenstap in de transitie naar klimaatneutrale steden.

Elektrische vervoer en laadinfrastructuur

Future Charging (2019-2023) is een samenwerking met 18 partners uit de praktijk. Het lectoraat onderzoekt hierin de laadbehoeften van nieuwe gebruikers van elektrisch vervoer, aan de hand van simulaties en ontwerpstudies. Het project levert aanbevelingen op voor een vertaling naar de praktijk in de gemeentes die bij het project betrokken zijn.

Lector

Renée Heller

Renée Heller is sinds september 2020 lector Energie en Innovatie de HvA. Renée geeft leiding aan een onderzoeksgroep van ca. 15 onderzoekers (10fte) variërend van (docent)-onderzoekers, promovendi, projectleiders en student-assistenten.

Daarvoor was zij hoofddocent Sustainable Energy Systems binnen de opleiding Engineering en het voorgenoemde onderzoeksprogramma. Bij de HvA doet zij onderzoek naar warmtenetten, energiepositieve gebieden, inpassing van elektrisch vervoer, zonnecellen en warmtetechnieken in het elektriciteitsnet, en gebouwgebonden integratie van zonnecellen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

We moeten alles uit de kast trekken om de energietransitie te versnellen. Dat stelde Dr. Renée Heller, lector Energie en Innovatie bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in haar lectorale rede op dinsdag 8 februari 2022. Bekijk de opname van de lectorale rede.

Onderwijs

Het lectoraat is verbonden aan de bachelor of Engineering en de specialisatie Sustainable Energy Systems. Studenten worden op verschillende manieren bij het onderzoek betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten en stages. Daarnaast verzorgt het lectoraat onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges.

Faculteit Techniek

Het lectoraat Energie en Innovatie is onderdeel van Faculteit Techniek en draagt bij aan thema Energy Transition en Connectivity & Mobility van het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het lectoraat is in 2010 van start gegaan.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Schone lucht is belangrijk voor Amsterdam. De uitstoot van auto's, bussen en vrachtwagens is namelijk slecht voor de gezondheid van Amsterdammers. Daarom neemt de gemeente extra maatregelen: van een milieuzone tot schone taxistandplaatsen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat Amsterdam in 2025 een uitstootvrije stad wordt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 3 november 2022

  dr. E.M.B. Heller (Renee)

Lector Energie en Innovatie

Tel: 0621157675
e.m.b.heller@hva.nl
Bekijk profiel