Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Producten circulair ontwerpen en afgedankte producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Dat is het vertrekpunt voor het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het lectoraat onderzoekt welke nieuwe manieren van ontwerpen, produceren en ondernemen je hiervoor het beste kunt inzetten.

De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn. Daarvoor is het zaak dat we producten circulair ontwerpen en langer gebruiken. Ook moeten we producten en materialen die anders als afval eindigen beter gaan hergebruiken en recyclen. Daar zijn veel mogelijkheden voor. Maar een en ander vraagt wel om circulaire ontwerpstrategieën en business-modellen, en een andere manier van samenwerken. Hoe ontwerp je producten bijvoorbeeld zo dat ze beter geschikt zijn voor reparatie of een opknapbeurt (refurbishment)? Hoe zet je lokaal systemen op voor hoogwaardig hergebruik? Hoe creëer je een markt voor hergebruikte materialen? Hoe ga je als producent om met de variatie in beschikbaarheid, kwaliteit en kwantiteit van reststromen? En hoe krijg je burgers en consumenten mee in het circulair denken en doen?

Circulaire transitie

De onderzoekers van Circulair Ontwerpen en Ondernemen onderzoeken hoe je producten en verpakkingen zo circulair mogelijk kunt ontwerpen. Ze gaan ook na wat er bij komt kijken als je bestaande reststromen een tweede leven wilt geven (repurpose). Daarnaast kijken ze hoe je lokaal kringlopen sluit en welke vormen van samenwerking hierbij effectief zijn. Het onderzoek levert inzichten en concrete handvatten op waarmee bedrijven, gemeentes en afvalverwerkers direct stappen kunnen zetten naar circulaire producten, diensten en bedrijfsprocessen. ‘We leggen een stevige kennisbasis, waarmee professionals een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de circulaire transitie,’ aldus lector Inge Oskam.

De lector

Inge Oskam is sinds 2007 lector bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en promoveerde aan de Vrije Universiteit. Behalve lector is Oskam programmadirecteur Circollab, lid van de klankbordgroep van de Kennis- en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE) en trekker van het thema circulaire economie binnen de hbo-thematafel Energie & Duurzaamheid.

Onderwijs

Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen geeft met nieuwe kennis en actuele vraagstukken uit de praktijk mede invulling aan de bachelor Engineering en de master Urban Technology. Studenten kunnen bij het lectoraat ook terecht voor afstudeerstages en eindopdrachten. Het lectoraat heeft voor middelbare scholen een lespakket ontwikkeld over repurpose.

Partners

Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen werkt samen met bedrijven in de maakindustrie en de creatieve sector, afvalverwerkers, gemeentes, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen. Het lectoraat trekt ook op met andere lectoraten binnen de HvA. Een daarvan is Psychologie voor een duurzame stad.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 16 oktober 2023

  dr. ir. I.F. Oskam (Inge)

Lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen

Tel: 0620616089
i.f.oskam@hva.nl
Bekijk profiel

  dr. M. Malé-Alemany (Marta)

Hoofddocent en onderzoeker Digitaal Produceren

Tel: 0621155101
m.male-alemany@hva.nl
Bekijk profiel