Bouwtransformatie

Ruimtelijke ingrepen maken de toekomst van de stad

De stad transformeert in hoog tempo. Alleen al in Amsterdam is de bouw van 50.000 nieuwe woningen voorzien - en worden 32 woonwijken geherstructureerd. Hoe houden en maken we stad leefbaar, duurzaam en veerkrachtig?

Het lectoraat Bouwtransformatie verricht praktijkonderzoek naar de ruimtelijke transformatieopgaven van onze steden en de innovaties die daar in onze tijd voor nodig en mogelijk zijn. Onze onderzoeksprojecten zijn vraaggestuurd, interdisciplinair, meerjarig en altijd in samenwerking met praktijkpartners: de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de ruimtelijke sector (gemeenten, ontwikkelaars, ontwerpbureaus en corporaties). Een vast onderdeel van de onderzoeksprojecten zijn co-creatiesessies, tussenrapportages en leersessies, zodat al gedurende de uitvoering eerste lessen en handelingsperspectieven met de praktijk gedeeld worden. Daarnaast verzorgen we regelmatig lezingen, moderaties en publicaties in de nationale en internationale professionele en academische podia en journals.

Twee onderzoekslijnen

Het onderzoek binnen het lectoraat is geconcentreerd in twee onderzoekslijnen:

  • Actieve publieke ruimtes en de toepassing van nieuwe technologie in de vormgeving en activering;
  • Participatieve planvorming en de verduurzaming op buurtniveau.

Centres of Expertise

Het lectoraat is geworteld in de Faculteit Techniek van de HvA, maar werkt ook regelmatig samen met het Centre of Expertise for Creative Innovation. Het lectoraat is structureel verbonden aan twee interdisciplinaire Centres of Expertise:

Een belangrijk onderdeel van lectoraat is de samenwerking met het onderwijs in afstudeerateliers, minoren, gastcolleges en key-notes - alsmede de samenwerking met praktijkpartners en kennisinstellingen (onder andere gemeente Amsterdam, woningbouwcorporaties, ontwerpbureaus, ontwikkelaars, Marineterrein) en universiteiten (onder andere UvA, TU/d, Harvard, Tufts/U, UC San Diego, Waterloo/U, RMIT).

Het lectoraat en haar onderzoekers zijn verbonden aan onder andere: SIA Bouwgroep i.o.; jury Lightfestival Amsterdam 2020; Erfgoedcommissie Leiden; Programmaraad Kenniscentrum Kansengelijkheid io (tot feb 2020); Executive Committee Media Architecture Biennale 2020; Koplopersgroep Zorg en Ruimte, de European Federation for Living (woningbouwcorporaties), Ruimte+Wonen en Rooilijn.

Onderzoekssubsidies

Recent verworven onderzoekssubsidies: SIA (2 x RaakMKB), Interreg NWE, Gemeente Amsterdam en vanuit meerdere woningbouwcorporaties.

3 november 2022

  dr. F. Suurenbroek (Frank)

Lector Bouwtransformatie

f.suurenbroek@hva.nl
Bekijk profiel