Responsible It

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam richt het lectoraat Responsible IT zich op de ontwikkeling van digitale technologie, met oog voor maatschappelijke waarden en de menselijke maat. De gemeente en de hogeschool gaan met het lectoraat een langdurige samenwerking aan, op basis van hun gedeelde waarden en visie op een verantwoorde ontwikkeling en inzet van IT.

Toenemende digitalisering biedt kansen, maar legt ook meer druk op de samenleving. In de gemeente spelen tal van vraagstukken waaraan digitale technologie kan bijdragen, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, onderwijs en mobiliteit. Het is hierbij van belang technologie zo te ontwikkelen, dat deze bijvoorbeeld privacy en autonomie waarborgt en niemand buitensluit. Een verantwoorde inzet en ontwikkeling van digitale technologie voor de stad is van cruciaal belang. Andersom vormt de stad voor het lectoraat een belangrijk platform voor innovatie in direct contact met de inwoners. Onderzoek en ontwikkeling vindt plaats vanuit én met de praktijk, samen met burgers, professionals, ambtenaren, studenten, docenten en onderzoekers.

Samenwerkingspartners

Doelgroepen van het lectoraat Responsible IT bestaan uit studenten, docenten en professionals op het gebied van ontwerp, data-analyse, ICT en ethiek en de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam. Samenwerkingspartners in de praktijk worden gevonden in IT-bedrijven, ontwerpbureaus en technology startups, maar ook onder maatschappelijke organisaties en overheden, zoals de gemeente Amsterdam.

Lectoraat Responsible IT

Responsible IT heeft als doel het ontwikkelen van digitale technologie die op een verantwoorde manier wordt ingezet voor verantwoorde doelen. De beweging om IT systemen te gebruiken en te ontwerpen op een mensgerichte manier, vanuit publieke waarden is een reactie op de bestaande praktijk van de (veelal) Amerikaanse Big Tech bedrijven en meestal Aziatische toepassingen op het gebied van overheidscontrole systemen. Data sensing, datamanagement en datagebruik zijn de onderzoeksterreinen van de responsible IT beweging met als doel om op een verantwoorde manier data te verwerven, te delen en te gebruiken. Data, en de algoritmes die de data analyseren, worden alleen gebruikt als deze ook te vertrouwen zijn in de brede zin van het woord (Engels: reliable en trustworthy), wanneer mensen begrijpen wat de analyse betekent en wanneer er meerwaarde is om op een data gedreven manier naar een probleem te kijken. Datagebruik “omdat het kan” leidt vaak tot onverantwoorde situaties, waarin de privacy van mensen wordt geschonden, waarin mensen worden benadeeld of zelfs gediscrimineerd en waarin de macht van data-eigenaren leidt tot misbruik. Responsible IT en het onderdeel verantwoord datamanagement is werken met data waarop vertrouwd kan worden en die bijdraagt aan een betere wereld.

Responsible IT is een van de zeven lectoraten en drie bijzonder lectoraten die samen het kenniscentrum FDMCI vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 22 april 2024

  dr. ir. P. Wiggers (Pascal)

Lector Responsible IT

Tel: 0628488189
p.wiggers@hva.nl
Bekijk profiel