Network Cultures

Het lectoraat Network Cultures (INC) analyseert en geeft vorm aan het onderzoeksgebied ‘digitale cultuur’, en doet dit door middel van toegepast onderzoek, evenementen en publicaties. Met een sterke focus op interdisciplinaire samenwerking, ‘zelf-doen’ en open source waarden, heeft het INC evenveel aandacht voor artistieke, politieke en technologische ontwikkelingen.

Het INC levert een kritische bijdrage aan opkomende thema’s die zij samen met haar netwerk identificeert. Dit uit zich onder andere in projecten rondom sociale media, digitale geldsystemen en alternatieve verdienmodellen, critical design, en digitaal en hybride publiceren.

De evenementen die het INC organiseert vormen een sleutelfase binnen het onderzoek; studenten en docenten, activisten, kunstenaars, ontwerpers, journalisten, ontwikkelaars, en wetenschappers delen hun kennis en leggen daarmee de basis voor een experimenteel, interdisciplinair, en internationaal kennisnetwerk. Samenwerking met onze Amsterdamse en internationale partners uit het veld is daarbij essentieel.

De uitkomsten van onze projecten zijn bijvoorbeeld online netwerken en digitale toolkits, maar ook boekenreeksen, workshops, onderwijsprogramma’s en hackathons.

Netwerkcultuur is een van de acht lectoraten die samen het kenniscentrum FDMCI vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI HvA 11 mei 2021

dhr.  G.W. Lovink (Geert)

Lector Network Cultures

Tel: 0651815637
g.w.lovink@hva.nl
Bekijk profiel