Digital Life

Maatschappelijke veranderingen als de toenemende vergrijzing, globalisering en nieuwe levensstijlen leiden tot een toenemende vraag naar (digital life) systemen.

Daarom doet het lectoraat Digital Life onderzoek naar innovatieve en creatieve technologie op het gebied van sensoren en digitale informatie voor gezondheid, welzijn en participatie. De mens staat hierbij centraal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers, docenten en studenten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kenniscentra en de doelgroepen. Het lectoraat Digital Life integreert onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie.

Digital Life is een van de zeven lectoraten en twee bijzonder lectoraten die samen het kenniscentrum FDMCI vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 31 januari 2023

mw.  prof. S. Ben Allouch (Somaya)

Somaya Ben Allouch

Lector Digital Life (HvA) & Bijzonder Hoogleraar 'Human-System Interaction for Health & Wellbeing' (UvA)

Tel: 0618424275
s.ben.allouch@hva.nl
Bekijk profiel