Wat wordt er van de instelling verwacht?

Als uw organisatie de kans wil bieden aan nieuwe Social Workers komen wij graag met u in contact. We vragen wel of u in uw organisatie:

Een student de mogelijkheid wilt bieden om zich te ontwikkelen tot professional. De student moet in staat worden gesteld om in contact met de doelgroep van uw organisatie (onderdelen van) eenvoudige hulpverlening te bieden voor minimaal een dag in de week. Als uw organisatie zich richt op het activeren van groepen is het van belang dat de student als professional in opleiding mag leren voor minimaal één dag in de week.

Groepen studenten de mogelijkheid wil bieden om voor uw organisatie bepaalde urgente problematiek te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat studenten die een andere praktijkplek hebben, toch in uw organisatie meewerken aan het zoeken van oplossingen voor deze problematiek. Natuurlijk denken we graag met u mee over geschikte opdrachten of casuïstiek.

Docenten van de opleiding Social Work de gelegenheid wil bieden om langs te komen bij uw praktijk. Per profiel kan frequentie, duur en plek van de begeleiding verschillen.

De student in staat stelt om te leren in uw organisatie.

Uw organisatie richt zich op het sociale domein, het gebied van zorg en/of welzijn. Onze studenten worden mede binnen uw organisatie opgeleid tot Social Workers. Daarom zullen zij door Sociaal Agogen of Social Workers binnen uw organisatie begeleid moeten worden. Zo leren studenten uit de eerste hand hoe het contact met de doelgroep of de wijk wordt gelegd, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die een Sociaal Agoog heeft aangaande deze groep. Tevens leert de student waar de grenzen van het beroep liggen en met wie ze zullen moeten (leren) samenwerken.

Het is een groot voordeel als uw organisatie een multidisciplinair team heeft, waar de student bij betrokken wordt. Is dit bij uw organisatie niet het geval, is het van belang dat de student actief betrokken wordt in het netwerk van uw organisatie.

Per profiel zijn er specifieke eisen rondom taken en verantwoordelijkheden. Onze coördinatoren van het praktijkbureau leggen deze graag aan u uit.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 mei 2023