Social Work Stagebureau

Impact maken op de samenleving. Meer sociale rechtvaardigheid creëren. Mensen activeren om mee te doen in de samenleving en regie te krijgen over hun eigen leven. Bijdragen aan een volwaardig bestaan voor iedereen. Juist voor individuen en groepen waarvoor dit moeilijk is en niet vanzelfsprekend. Dat leren onze studenten bij de bachelor opleiding Social Work.

Als sociaal werker heb je een belangrijke functie in het sociaal domein. Je hebt een signalerende en preventieve rol, maar ook invloed op lokaal beleid, lokale prioriteiten en lokale organisaties.

Daarom gaat de student op de opleiding Social Work vanaf het eerste jaar meteen in het sociaal domein in de praktijk leren. Het aantal dagen praktijkleren loopt tijdens elk studiejaar op. De praktijkleerplekken zijn afgestemd op het profiel wat jij gekozen hebt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juni 2023