Profielen SW

Bij Social Work kiezen de studenten in jaar 1 aan het begin van hun studiejaar voor een van de drie profielen: Welzijn en Samenleving (profiel 1), Zorg (profiel 2), of Jeugd (profiel 3). Door deze keuze werken de studenten vanaf de eerste dag samen met medestudenten die dezelfde interesse en motivatie hebben om verandering bij mensen en in de samenleving mogelijk te maken.

Met profiel 1 werken de studenten met mensen in een buurt, wijk of stad. Hierbij signaleren de studenten kansen en problemen die samen met de bewoners worden oppakt. Er wordt ondersteuning en hulpverlening geboden bij financiële of psychische problemen, eenzaamheid, verslaving en huiselijk geweld.

Ook worden mensen samengebracht door kunst, cultuur en sport. De student organiseert bijvoorbeeld activiteiten voor vluchtelingen, coördineert een buurtrestaurant of maakt een theatervoorstelling samen met ouderen en jongeren. Dit bevordert de leefbaarheid in buurt, wijk of stad als maatschappelijk werker, wijkteam- of jongerenwerker of sociaal cultureel ondernemer.

Binnen het profiel Zorg ondersteunt de student mensen met een complexe en langdurige zorgvraag zodat zij een zo waardig en zelfredzaam mogelijk leven kunnen leiden. De cliënten worden ondersteunt bij uiteenlopende vragen, van heel praktische tot die op het terrein van zingeving. Van wonen tot kinderwens en van eenzaamheid tot seksualiteit. Hierin wordt de student begeleidt door andere professionals zoals psychologen en verpleegkundigen.

De doelgroepen waarmee de student werkt zijn zeer divers. Denk aan mensen met psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek. Maar ook mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of dementie. En mensen van jong tot oud met een combinatie van problemen.

Binnen het profiel Jeugd gaat het om kinderen en jongeren ondersteunen en activeren. De student kan zich opstellen als beschermer die ingrijpt in kwetsbare situaties, maar kan ook jongeren op een creatieve manier uitdagen uit om zo hun talenten te ontwikkelen. Het zorgen voor een veilige omgeving en de jongeren helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en maatschappelijk betrokken volwassenen. Hierin worden de studenten begeleidt door de opvoeders en het sociale netwerk van het kind of de jongere.

Studenten die tenminste 90 studiepunten in het profiel Jeugd hebben behaald, kunnen zich na afloop laten registreren in het SKJ Kwaliteitsregister Jeugd.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 december 2022