Praktijkjaar 2

In het tweede jaar kunnen studenten in uw organisatie leren wat er van een aankomend professional wordt verwacht. Dit doen ze niet alleen door taken van een professional eigen te maken, maar ook doordat ze met vraagstukken uit uw organisatie aan de slag gaan. Studenten zullen in uw organisatie twee dagen hun praktijk lopen. De praktijkdagen zijn maandag, woensdag en/of vrijdag. Dinsdag en donderdag zijn de studenten op de opleiding en volgen zij onderwijs. De opleiding Social Work jaar 2 is opgedeeld in drie profielen die aansluiten bij de werkvelden: profiel Welzijn en Samenleving, profiel Zorg en profiel Jeugd.

Studenten doorlopen een individuele praktijk van minimaal drie dagdelen per week, waarbij ze gericht kennismaken met wat een sociaal werker in uw organisatie doet. Studenten starten begin september in uw organisatie met hun praktijk en ronden deze in overleg met u in juni af. Een Social Work-docent, de studentcoach van de student, zal samen met u het leerproces van de student begeleiden.

Extra aandacht krijgt de vaardigheid van de onderzoekende professional doordat studenten in groepen urgente vragen en problemen die in (uw) organisatie spelen, gaan onderzoeken. Zij doen dit een dagdeel per week. U, als mogelijk vertegenwoordiger van de organisatie, kunt betrokken zijn als opdrachtgever. De studentcoach begeleidt studenten bij deze opdracht.

Denkt u dat uw organisatie plek heeft voor meerdere Social Work jaar 2 studenten? We hebben de criteria per profiel voor u op deze pagina toegevoegd. De criteria verschillen per profiel. Matcht uw organisatie met één of meerdere profielen? Dan kunt u contact opnemen met Externe Betrekkingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juni 2023