Afstudeerfase

De Afstudeerfase Social Work is een combinatie van Jaar 3 en jaar 4, en bestaat uit 4 semesters. Aan het begin van jaar 3 kiezen de studenten 1 van de 4 verschillende routes waarmee zij de volgorde van hun afstuderen bepalen.

Minor

In een semester volgen de studenten een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten waarmee zij in een half jaar hun kennis verder verbreden of juist verdiept. In een minor gaan de studenten in kleine groepen samen met docenten een semester lang intensief in op een onderwerp die zij interessant vinden.

Social Work biedt onder andere minoren aan over de volgende onderwerpen: ethiek, sociaal ondernemerschap, jongerenwerk, diversity in urban areas, werken in gedwongen kader.

Afstudeerfase

De drie overige semesters bestaan uit het Praktijksemester (4 dagen praktijk, 1 dag onderwijs), het Beroepssemester (3 dagen praktijk, 2 dagen onderwijs) en de Sociale Agenda Aan Zet (onderzoek).

In deze fase verdiepen de studenten zich verder binnen het door hun gekozen profiel. Zij doen meer ervaring op in de praktijk en in het (praktijk)onderzoek doen. Daarnaast zullen zij werken aan een maatschappelijk vraagstuk in een van de thema’s van de Sociale Agenda.

Specifieke afstudeerrichting GGZ-Agoog

In het profiel Zorg kunnen de studenten vanaf het derde jaar kiezen voor de afstudeerrichting GGZ-Agoog, die recht geeft op registratie voor GGZ-Agoog. De GGZ-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving.

Routes

1A - Minor, Praktijksemester, Beroepssemester, Sociale Agenda

1B - Praktijksemester, Beroepssemester, Sociale Agenda, Minor

2A - Minor, Praktijksemester, Sociale Agenda, Beroepsemester

2B - Praktijksemester, Sociale Agenda, Beroepsemester, Minor

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 13 april 2023