Basisfase

Stages in het 1e en 2e jaar Oefentherapie

Sociale stage
Tijdens de propedeuse zet de student zich gedurende 25 weken enkele uren in als maatje van iemand met een sociale hulpvraag. De student wordt ingezet bij een kind of jongere met een beperking, een chronisch zieke cliënt of iemand met dementie. Hierbij werkt de student één op één met een cliënt, maar je hebt ook met het cliëntsysteem te maken. Denk bijvoorbeeld aan een luisterend oor bieden aan de mantelzorger. Een belangrijk doel van deze stage is het aantonen van professioneel gedrag en therapeutische attitude.

Oriënterende stagedag
Tijdens de oriënterende stage (van 1 dag) maakt de student kennis met de beroepspraktijk onder begeleiding van een oefentherapeut. Het doel is dat de student de denkwijzen en aanpak van het oefentherapeutisch handelen herkent en de keuze voor het beroep en voor de opleiding Oefentherapie kan beargumenteren.

Stages jaar 2

Stage Zorg en Vitaliteit
Tijdens de stage Zorg en Vitaliteit maken studenten kennis met de intramurale zorg. Twee weken werken de studenten met kwetsbare ouderen binnen een multidisciplinaire zorginstelling. Hierbij ervaren zij het werken met cliënten binnen de eigen context en krijgen zij inzicht in het meten en stimuleren van beweeggedrag bij ouderen. De student ontwikkelt zich in het professioneel functioneren binnen een zorgorganisatie en het professioneel samenwerken en communiceren met cliënten, collega’s, mantelzorgers en andere zorgverleners.

Stage Arbeid en Vitaliteit
In de stage Arbeid en Vitaliteit geven studenten een interventie over gezond bewegingsgedrag aan studenten van het ROC van Amsterdam (MBO). De ROC opleidingen waar de interventie aan gegeven wordt zijn horeca en/of zorg. Het doel van deze stage is het preventief aanleren van gezond beweeggedrag in beroepsgerichte situaties. In 20 weken geven de studenten 1 dag per week groepslessen welke worden voortgezet in individuele behandelingen voor ROC studenten met een specifieke hulpvraag.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 8 april 2022