Hogeschool van Amsterdam

Stages in het eerste jaar Oefentherapie

Sociale stage
Tijdens de propedeuse zet de student zich gedurende 25 weken enkele uren in als maatje van iemand met een sociale hulpvraag. De student wordt ingezet bij een kind of jongere met een beperking, een chronisch zieke cliënt of iemand met dementie. Hierbij werkt de student één op één met een cliënt, maar je hebt ook met het cliëntsysteem te maken. Denk bijvoorbeeld aan een luisterend oor bieden aan de mantelzorger. Een belangrijk doel van deze stage is het aantonen van professioneel gedrag en therapeutische attitude.

Oriënterende stagedag
Tijdens de oriënterende stage (van 1 dag) maakt de student kennis met de beroepspraktijk onder begeleiding van een oefentherapeut. Het doel is dat de student de denkwijzen en aanpak van het oefentherapeutisch handelen herkent en de keuze voor het beroep en voor de opleiding Oefentherapie kan beargumenteren.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 juli 2019