Plaatsingsprocedure

De stage is een voorbereiding op de loopbaan/carrière na de opleiding. Hier hoort ook het zoeken van en solliciteren naar een baan bij. Door de verantwoordelijkheid meer bij de student te leggen willen we ze meer inspraak geven in hun stageplek, maar ook meer initiatief laten nemen in dit proces. Tegelijkertijd geeft het u ook meer inspraak: u kiest op basis van meerdere sollicitatiebrieven en -gesprekken uw eigen stagiair.

Wat betekent dit voor u?
Studenten kunnen online een overzicht vinden van praktijken die nu of in het verleden stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam hebben begeleid. Als u in het verleden heeft aangegeven dat er bepaalde voorwaarden of kenmerken zijn dan staat dit ook vermeld in dit overzicht. Daarnaast mogen studenten ook zelf nieuwe praktijken aandragen die nog niet in ons bestand staan. Hier vindt dan een kwaliteitscheck plaats door de stagecoördinator Aline Broekema.

Er worden 2 sollicitatierondes georganiseerd. Per sollicitatieronde mogen studenten op 2 stageplekken solliciteren. Het is dus mogelijk dat u van meerdere studenten een cv en sollicitatiebrief ontvangt.

Wijzigingen doorgeven?
Voor het doorgeven van wijzigingen voor het online overzicht en op- of aanmerkingen kunt u nog steeds terecht bij het stagebureau. Ook bij vragen of problemen blijven wij het eerste aanspreekpunt en helpen we u graag verder. Zo kunt u contact met ons opnemen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 september 2022