Oefentherapie stagebureau en projectbureau

Bewegen en gedrag

Leren gaat het beste in de praktijk. Daarom lopen studenten Oefentherapie tijdens hun bacheloropleiding meerdere keren stage in de praktijk. Met een stageplek geeft u een student de kans zich te ontwikkelen in de oefentherapie. Door de uitwisseling van kennis en kunde ontwikkelt de student zich en biedt het begeleiden van een student u een kans om uw eigen vakkundigheid te versterken en uit te bouwen.

Bent u als eerstelijnspraktijk, gezondheidszorginstelling, maatschappelijke organisatie of bedrijf op zoek naar een stagiair of studenten voor een project? Met een oefentherapeut in opleiding haalt u een veelzijdige student in huis. Deze student heeft geleerd om zich zelfstandig en met een kritische houding in te leven in uw context en kan innovatief en creatief zijn in het vormgeven van (noodzakelijke) oplossingen voor een handelingsvraagstuk.

Uw rol cruciaal

In onze visie zijn stageplaatsen essentieel voor het beroep van oefentherapeut. De stageverlener wordt tijdelijk mede-opleider, ofwel stagebegeleider. Gedurende de stage hebben de studenten ook nauw contact met de stagedocent binnen de opleiding. Daarnaast hebben zij verschillende opleidingsdagen. De verantwoordelijkheid voor het stageproces ligt zowel bij de opleiding als bij de stagebegeleider als bij de stagiair.

Het stagebureau van de opleiding Oefentherapie is er voor iedereen die stagebegeleider wilt worden. Maar ook voor wie al stagebegeleider is en vragen heeft of behoefte heeft aan scholing, bijvoorbeeld cursussen op het gebied van begeleidingsgesprekken.

Wilt u meer weten over het begeleiden van stagiaires of overweegt u een stageplek aan te bieden? Neem dan contact op met het stagebureau. Een samenwerking met onze opleiding via het stagebureau en projectbureau staat garant voor afstemming en streven naar een optimale match tussen uw praktijk en een oefentherapeut in opleiding.

Communities of Practice

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft begin 2017 het bijzonder kenmerk ‘Communities of practice’ toegekend aan de Opleiding Oefentherapie van de Hogeschool van Amsterdam.

Een community of practice is een leergemeenschap waarin onderwijs, onderzoek en werkpraktijk samenkomen. In onderstaande video wordt toegelicht hoe dit platform voor kennisdeling er in de praktijk uitziet.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Living Labs

De opleiding oefentherapie neemt deel aan Living Labs, om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Bijvoorbeeld de groeiende ongelijkheid tussen mensen als het gaat om gezondheid. Voor het aanpakken van deze vraagstukken werken docent-onderzoekers en studenten van de opleiding Oefentherapie, samen met andere opleidingen in Living Labs: leer- en experimenteeromgevingen in Amsterdam. Bijvoorbeeld een stadswijk of instantie/organisatie waarin onderzoekers en studenten met Amsterdammers, de gemeente en bedrijven een vraagstuk oppakken. Samen werken zij aan het oplossen of verbeteren van de situatie. Zij doen onderzoek en ontwikkelen technologische of sociale innovaties en verrijken het onderwijs en de (beroeps)praktijk met nieuwe kennis en toepassingen.

Meer informatie over Living Labs vind je op de Urban Vitality website.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 28 maart 2023