Hogeschool van Amsterdam

Wat leert en kan een stagiair Ergotherapie?

Stagebureau Ergotherapie

Bij aanvang van stageperiode kan de beginsituatie variëren. Voorwaarde om een tweede stage te kunnen starten is dat de ergotherapeut in opleiding in ieder geval het propedeutisch examen behaald heeft en afhankelijk van zijn/haar studieroute heeft deelgenomen aan de eerste vier programma’s.

In de stageperiode krijgt de ergotherapeut in opleiding verder dé gelegenheid om zich in de specifieke context verder te ontwikkelen. Kennis wordt uitgebreid en specifieker, vaardigheden en de beroepshouding als professional in een organisatie worden verder ontwikkeld. Daarnaast wordt de ergotherapeut in opleiding in deze periode uitgedaagd om ergotherapeutische kennis en inzicht in de beroepspraktijk toe te passen.

Hij/zij leert om zich een oordeel te vormen over (handelings)problemen, de leefomgeving, (on)mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Daarnaast leert hij juist binnen deze context te oordelen over de belangrijkheid van sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische aspecten.

Kortom, het lerend vermogen en het actief verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van leerresultaten krijgt in deze periode verder een grotere en gevarieerde basis. Er wordt van de ergotherapeut in opleiding in toenemende mate verwacht dat hij zelf sturing geeft aan zijn competentieontwikkeling.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 24 augustus 2017