Scholingsaanbod

Stagebureau Ergotherapie

Praktijkbegeleidersbijeenkomst 11 mei 2023

Op donderdag 11 mei 2023 organiseert het stagebureau Ergotherapie samen met het lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving en alumninetwerk Actus een bijeenkomst voor het werkveld: praktijkbegeleiders van onze praktijkadressen, ergotherapeuten, alumni en andere geïnteresseerden. U bent van harte uitgenodigd.

U ontvangt na afloop een bewijs van deelname, hier zijn geen kosten aan verbonden. Het programma bestaat uit 3 onderdelen, u kunt bij aanmelding opgeven waaraan u wilt nemen.

Praktijkbegeleidersmiddag

 • 13.30 uur inloop en ontvangst in D2.62
 • 13.45 – 15.00 uur plenaire presentatie over ontwikkelingen opleiding Ergotherapie
 • 15.15 – 17.00 uur parallelsessie naar keuze:
  • 1. Opleiding Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ)
   In september 2022 ging de eerste lichting IPZ-studenten van start. De Interprofessionele Paramedische Zorg is een 4-jarige opleiding waarbij de student na 1,5 jaar een beroepskeuze maakt voor ergotherapeut, fysiotherapeut of oefentherapeut. In deze bijeenkomst wisselen we met elkaar van gedachten over de stages binnen IPZ voor de groep studenten die voor ergotherapie kiest.
  • 2. Implementatie nieuwe beroepscompetenties ergotherapie
   De beroepscompetenties ergotherapie zijn onlangs herschreven, op dit moment worden de beheersniveaus bepaald. We nemen graag de input mee van onze samenwerkingspartners uit de praktijk. In deze interactieve workshop denk je mee over de vertaling naar het leren in de praktijk en de implementatie van de nieuwe beroepscompetenties.
  • 3. Intervisie begeleiden van ergotherapeuten in opleiding
   Met behulp van een intervisiemethode gaat u met elkaar aan de slag met het onderwerp ‘Uitdagingen en mogelijkheden rondom het begeleiden van ergotherapeuten in opleiding’.
 • 17.00 uur afronding praktijkbegeleidersmiddag met hapje en drankje

Avondprogramma Lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving en Actus

 • 17.30 – 18.00 uur inloop en ontvangst in D1.58
 • 18.00 – 19.00 uur lezing Professional in the Lead door Peter Bontje (OT PhD)

I, Peter Bontje, am an alumni of the AUAS, Euromaster and the Karolinska Institute. I’m also professor in the Dept. of OT at Tokyo Metropolitan University. I also identify as OS scholar. In March 2021 I had a stroke. Making the best of my experiences and with my left hemiplegia and researching narratives, I kept a diary as soon as I left the ICU. Ever since I have been reflecting on the meaning of rehabilitation and the powers of occupation, which I started studying and publishing about even before. Hence the title of my presentation: ’Me and my stroke’.

Actus

 • 19.30 – 20.30 Workshops naar keuze:
  • 1. Margriet Pol - Het gebruik van sensoren en beeldbellen bij revalidatie
  • 2. Jacqueline Leenders en Lennard Bijl - Een verdieping op de vernieuwde ACS

Locatie werkplekbijeenkomst

Praktijkbegeleiderscursus

Tweemaal per jaar organiseren wij een 2-daagse cursus voor praktijkbegeleiders. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. De cursus is op dit moment geaccrediteerd door de ADAP voor 13 punten.

De cursus wordt elk semester rond lesweek 4 en week 9 van een stageperiode aangeboden. We raden het aan om de cursus te volgen op het moment dat een ergotherapeut i.o. aanwezig is op het adres, zodat de opgedane kennis en vaardigheden rond begeleiden direct toepasbaar zijn in de praktijk. Daarnaast ontvangen deelnemers in deze 2 dagen informatie over ‘de opleiding’. De rode draad van de cursus is ‘de begeleiding van de ergotherapeut in opleiding’

Thema’s cursus

 • Reflectie op de eigen competenties als praktijkbegeleider
 • Informatie over de stageperiodes
 • Toelichting op de beroepscompetenties in relatie tot de stage en de ontwikkeling van de ergotherapeut in opleiding
 • Begeleiding van de ergotherapeut in opleiding
 • (Be)oordelen

Het is geen cursus met pasklare begeleidingsrecepten. Tijdens de cursus wordt gediscussieerd over wat succesvolle interventies kunnen zijn bij het coachen en begeleiden van ergotherapeuten in opleiding en worden deze vertaald en uitgewerkt naar competenties.

Daarnaast doet u ervaring op hoe u als praktijkbegeleider uw eigen begeleidingscompetenties kunt inzetten dan wel verder kunt ontwikkelen. We besteden aandacht aan de beroepscompetenties en het beoordelen van het eindniveau van de betreffende stage.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 april 2023