Scholingsaanbod

Stagebureau Ergotherapie

Praktijkbegeleiderscursus

Tweemaal per jaar wordt een tweedaagse cursus voor praktijkbegeleiders georganiseerd. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. De cursus is op dit moment geaccrediteerd door de ADAP voor 12 punten.

De cursus wordt elk semester rond lesweek 4 en week 9 van een stageperiode aangeboden. We raden het aan om de cursus te volgen op het moment dat een ergotherapeut i.o. aanwezig is op het adres, zodat de opgedane kennis en vaardigheden rond begeleiden direct toepasbaar zijn in de praktijk. Daarnaast wordt in deze twee dagen informatie verstrekt over ‘de opleiding’.

De eerstvolgende tweedaagse cursus vindt plaats op donderdag 3 maart en 7 april 2022, locatie Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam.

De rode draad van de cursus is ‘de begeleiding van de ergotherapeut in opleiding’

Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen:

  • Reflectie op de eigen competenties als praktijkbegeleider
  • Informatie over de stageperiodes
  • Toelichting op de beroepscompetenties in relatie tot de stage en de ontwikkeling van de ergotherapeut in opleiding
  • Begeleiding van de ergotherapeut in opleiding
  • (Be)oordelen

Het is geen cursus met pasklare begeleidingsrecepten. Tijdens de cursus wordt gediscussieerd over wat succesvolle interventies kunnen zijn bij het coachen en begeleiden van ergotherapeuten in opleiding en worden deze vertaald en uitgewerkt naar competenties.

Daarnaast doet u ervaring op hoe u als praktijkbegeleider uw eigen begeleidingscompetenties kunt inzetten dan wel verder kunt ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan de beroepscompetenties en het beoordelen van het eindniveau van de betreffende stage.

Praktijkbegeleidersbijeenkomst

Eenmaal per jaar, meestal in het najaar organiseren we een praktijkbegeleidersbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt er een opleidingspresentatie gegeven waarna er een aanbod is van workshops met uiteenlopende onderwerpen (gerelateerd aan het begeleiden van ergotherapeuten i.o.)

Regelmatig wordt de bijeenkomst georganiseerd in combinatie met de ‘Professional in the Lead’ lezing en/of een Alumni bijeenkomst.

Beroepscompetenties

Vanaf februari 2016 worden ergotherapeuten in opleiding beoordeeld middels de beroepscompetenties ergotherapie (Verhoef, J., Zalmstra, A., (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie, een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom Lemma).

In kennisclip 1 krijgt u een uitleg waarom we van de Europese Tuning competenties zijn overgestapt op de beroepscompetenties ergotherapie. In kennisclip 2 worden de competenties per stuk besproken met voorbeelden op het niveau van een eerste stage en tweede stage. In kennisclip 3 wordt uitgelegd hoe het digitale beoordelingsformulier ingevuld kan worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 december 2021