Hogeschool van Amsterdam

Scholingsaanbod

Stagebureau Ergotherapie

Praktijkbegeleiderscursus

Op donderdag 5 maart en 2 april 2020 zal de, met 12 punten geaccrediteerde, tweedaagse cursus voor praktijkbegeleiders, plaatsvinden. Deze is kosteloos te volgen op onze faculteit.
De cursus heeft als rode draad ‘de begeleiding van de ergotherapeut in opleiding’. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • reflectie op de eigen competenties als praktijkbegeleider,
  • ontwikkeling van competenties,
  • informatie over stage en stage onderwijs,
  • begeleiding van de ergotherapeut in opleiding,
  • (be)oordelen,
  • oplossingsgericht werken,
  • sterke kanten benadering.

Het is geen cursus met pasklare begeleidingsrecepten. Het is een cursus waarin onderzocht zal worden wat succesvolle interventies zijn bij het coachen en begeleiden van ergotherapeuten in opleiding en hoe u als praktijkbegeleider verder kunt werken aan de ontwikkeling van uw eigen begeleidingscompetenties.

Het maximaal aantal deelnemers van 24 is bereikt. Deelname is op volgorde van binnenkomst aanmelding. Bij overschrijving wordt u op een wachtlijst geplaatst. U kunt zich voor een volgende cursus in het najaar aanmelden.

Vanaf februari 2016 worden ergotherapeuten in opleiding beoordeeld middels de beroepscompetenties ergotherapie (Verhoef, J., Zalmstra, A., (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie, een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom Lemma).

In kennisclip 1 krijgt u een uitleg waarom we van de Europese Tuning competenties zijn overgestapt op de beroepscompetenties ergotherapie. In kennisclip 2 worden de competenties per stuk besproken met voorbeelden op het niveau van een eerste stage en tweede stage. In kennisclip 3 wordt uitgelegd hoe het digitale beoordelingsformulier ingevuld kan worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 januari 2020