Hogeschool van Amsterdam

Scholingsaanbod

Stagebureau Ergotherapie

Praktijkbegeleiderscursus

In verband met de huidige ontwikkelingen en ervaring van semester 1, hebben we voor dit studiejaar de keuze gemaakt de tweedaagse praktijkbegeleiderscursus niet te organiseren. We hopen dat het in het najaar weer mogelijk zal zijn de cursus aan te bieden.

Vanaf februari 2016 worden ergotherapeuten in opleiding beoordeeld middels de beroepscompetenties ergotherapie (Verhoef, J., Zalmstra, A., (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie, een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom Lemma).

In kennisclip 1 krijgt u een uitleg waarom we van de Europese Tuning competenties zijn overgestapt op de beroepscompetenties ergotherapie. In kennisclip 2 worden de competenties per stuk besproken met voorbeelden op het niveau van een eerste stage en tweede stage. In kennisclip 3 wordt uitgelegd hoe het digitale beoordelingsformulier ingevuld kan worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 19 januari 2021